Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Dinsdag 27 augustus heeft het college van Lelystad besloten De Kubus, Agorabaan 3 te Lelystad, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Aanleiding voor dit voornemen vormt de aanvraag voor de aanwijzing door het Cuypersgenootschap. Dit is een landelijke organisatie die zich sterkt maakt voor cultuurhistorische gebouwen uit de 20e eeuw. Met dit besluit wil het college bijdragen aan het creëren van een herkenbaar en identiteitsvol Lelystad, een identiteit die deels gebaseerd is op haar bijzondere historische achtergrond. Het bijzondere karakter van het gebouw op cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig vlak zijn van grote waarde voor Nederland en Lelystad zelf. Het is daarom belangrijk dit gebouw te beschermen. Het college heeft de erfgoedcommissie gevraagd een advies op te stellen. Op basis van dit advies neemt het college later een definitief besluit.

Geplaatst: 5-9-2019

Burgemeester Ina Adema heeft woensdag 4 september 2019 de HISWA te water geopend. De grootste in-water bootshow van Noord-Europa vindt dit jaar voor de tweede maal plaats in evenementenhaven Bataviahaven in Lelystad.

Geplaatst: 4-9-2019

De doorgaande weg van de Geldersedreef richting de winkelcentrum de Boswijk Horst 20-30 gaat in verschillende fases dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Van 9 september tot en met 21 oktober. Tijdens deze periode gelden er omleidingsroutes.

Geplaatst: 4-9-2019

Gemeente Lelystad moet bezuinigen en dat gaat iedereen merken. Er komt minder geld binnen van het Rijk en daardoor hebben we een tekort. Onze uitgaven moeten daarom omlaag of onze inkomsten omhoog. Het college denkt op dit moment na over waarop we kunnen bezuinigen. Het gaat om een bedrag van meer dan € 7 miljoen.

Geplaatst: 3-9-2019

De Kubus heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Geplaatst: 30-8-2019

De gemeenteraad van Lelystad organiseert op dinsdagavond 17 september 2019 om 19.00 uur in het stadhuis een hoorzitting over het Stadscentrum.

Geplaatst: 29-8-2019

Het huidige blauwe zone-parkeerregime bij het parkeerterrein Botter 13 heeft voor de bewoners niet het gewenst effect opgeleverd om in de omgeving van hun woning te kunnen parkeren. De parkeerdruk overdag is nog steeds bijzonder hoog en zorgt nog steeds voor parkeeroverlast. Bewoners hebben daarom gevraagd om een gedeelte van het parkeerterrein aan te wijzen voor vergunninghouders. Het college komt de bewoners tegemoet door 12 van de in totaal 28 parkeerplaatsen aan te wijzen als vergunningparkeerplaatsen. Een meerderheid van de bewoners heeft de voorkeur gegeven aan vergunningparkeren.

Geplaatst: 28-8-2019

Met de start van het nieuwe schooljaar is het voor kinderen weer wennen om naar school te fietsen met meer verkeer op de weg dan in de zomervakantie. Ook automobilisten moeten weer wennen. We roepen daarom in deze periode de automobilisten en andere verkeersdeelnemers op, om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer. Ook dit jaar vraagt de gemeente Lelystad hier aandacht voor door, in samenwerking met Arriva, een sticker van Nijntje met de tekst “Wij gaan weer naar school” achter op de bus te plaatsen.

Geplaatst: 28-8-2019

Van maandag 2 september tot en met vrijdag 1 november 2019 is het fietspad langs de N309 Dronterweg afgesloten wegens werkzaamheden door de provincie Flevoland. Voor (brom)fietsers tussen Lelystad en Dronten is deze periode een omleiding ingesteld.

Geplaatst: 19-8-2019

Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor Summer’s Cool. Een sportief, educatief en cultureel programma voor jongens en meiden die niet op vakantie kunnen gaan. Sportbedrijf Lelystad blikt, samen met de partners Kubus en FlevoMeer Bibliotheek, terug op vier geslaagde weken Summer’s Cool.

Geplaatst: 19-8-2019

Lelystad heeft haar eigen Lowlands. De bands en acts die op Lely Road To Lowlands Paradise stonden, heetten donderdag 15 augustus 2019 niet alleen de Lowlandsgangers muzikaal welkom, maar zorgden ook in het Stadshart voor een Lowlandssfeertje.

Geplaatst: 16-8-2019

De gemeente Lelystad laat elk jaar een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder gebruikers van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-voorzieningen. Ook afgelopen jaar was de waardering goed. Klanten geven een 7,5 of hoger voor de Wmo voorzieningen. Zo worden de huishoudelijke ondersteuning en ondersteuning thuis gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 7,9 en krijgt de dagbesteding een 7,5. De Sociaal Wijkteams worden gewaardeerd met een 8,0.

Geplaatst: 14-8-2019