Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Er komt voorlopig geen onderhoudswerkplaats voor treinen in Lelystad. Dat is de conclusie van een vervolgstudie van NS naar de noodzaak het aantal werkplaatsen uit te breiden om in de toekomst het groeiende aantal treinen te onderhouden. Een jaar geleden ging NS er nog vanuit dat de bestaande vier landelijke werkplaatsen niet toereikend zouden zijn om aan de toenemende onderhoudsvraag te voldoen. Een haalbaarheidsstudie naar een vijfde locatie voor NS volgde.

Geplaatst: 14-5-2019

Lelystad is een van de 24 gemeenten die met een wijk geselecteerd zijn voor deelname aan het innovatieprogramma ‘Langer thuis – Inclusieve wijk’, een initiatief van Platform 31 en het G40 stedennetwerk. Daarin staat de vraag centraal: hoe wijken geschikt te maken voor het langer zelfstandig wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen. Centrada, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Zorgkantoor Zilveren Kruis, het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL) en gemeente Lelystad werken hierin samen.

Geplaatst: 14-5-2019

Op donderdag 9 mei 2019 opende wethouder Kunst & Cultuur Peter Schot het mini-symposium City Boost voor burgerinitiatieven in het stadhuis van Lelystad. ‘Als gemeente zetten wij veel in op maatschappelijke participatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgers door actief verbinding te leggen tussen burgers en organisaties’, aldus Peter Schot.

Geplaatst: 14-5-2019

Op 9 mei 2019 vond in het bijzijn van wethouder Elly van Wageningen bij GO! Kinderopvang de feestelijke ondertekening plaats van het commitment Talentgroepen. De talentgroepen geven Lelystadse peuters tussen de 2 en 4 jaar volop ontwikkelingskansen. Betrokkenen uit onderwijs en kinderopvang van de vier Talentgroep locaties onderstreepten op deze wijze hun betrokkenheid en commitment om samen een sterk ontwikkelingsgericht voor- en vroegschools (VVE) aanbod te realiseren.

Geplaatst: 14-5-2019

Op donderdag 11 april heeft Stichting De Barak haar boek De Barak 2008 – 2018 gepresenteerd. In dit boek staan de kunstprojecten die zij in Lelystad, en in het bijzonder Warande, de afgelopen 10 jaar heeft gerealiseerd. De boekpresentatie is een samenwerking met Stadmakerij en vond plaats in de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad.

Geplaatst: 14-5-2019

Op dinsdag 21 mei en donderdag 23 mei geeft Provincie Flevoland tijdens twee inloopavonden toelichting op werkzaamheden aan de N704 Slingerweg bij Zeewolde en de N706 Vogelweg Lelystad.

Geplaatst: 13-5-2019

Maandag 13 mei heeft wethouder Ed Rentenaar het startsein gegeven voor het praktijk verkeersexamen op het Agorahof. Dit jaar wordt het verkeersexamen gehouden van 13 tot en met 16 mei en doen er in Lelystad 850 leerlingen van 29 basisscholen mee. Het verkeersexamen is dé manier om te toetsen of kinderen zich veilig kunnen bewegen in het verkeer. De kinderen hebben eerst het theoretische Verkeersexamen afgelegd en vanaf maandag worden de praktische examens afgenomen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt er getoetst of kinderen de theorie kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

Geplaatst: 13-5-2019

Op donderdag 23 mei zijn in Nederland de Europese verkiezingen. Iedereen die achttien jaar of ouder is, de Nederlandse nationaliteit heeft of zich als EU-burger heeft laten registreren, heeft een stempas ontvangen en kan zijn of haar stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. In Lelystad is de nieuwe terminal van Lelystad Airport aangewezen als bijzondere stemlocatie.

Geplaatst: 13-5-2019

Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met de Kluswinkel in de Zuiderzeewijk. Een initiatief van de gemeente Lelystad, Woonstichting Centrada en het Werkbedrijf Lelystad. Een re-integratieproject, waarbij werkzoekenden met een uitkering worden ingezet om bewoners in de buurt te ondersteunen bij het klussen. In de praktijk werd duidelijk dat naast deze technische klusjes er ook ander werk is in de buurt. Het gaat dan vooral om praktische zaken, zogenaamde kleine klussen, zoals boodschappen doen. Deze vraag naar eenvoudige, informele ondersteuning groeit in de wijken. Daar tegenover staat een groep Lelystedelingen die een uitkering heeft en door allerlei omstandigheden (nog) niet kan werken, maar wel kleine klussen kan doen. Door invulling te geven aan deze “maatschappelijke banen” brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar. Vrijdag 10 mei is bij de Kluswinkel de eerste overeenkomst uitgereikt aan Peter Russcher door wethouder John van den Heuvel en Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf

Geplaatst: 10-5-2019

De oplevering van een nieuw bestrate en met nieuw straatmeubilair aangeklede winkelstraat De Promesse laat nog heel even op zich wachten. De laatste weken is hard gewerkt aan een aantrekkelijker en publieksvriendelijker winkelomgeving. Er zijn zitelementen aangebracht; gevulde bloembaken zorgen voor meer groen en kleur; gecombineerd met waterelementen levert dat straks een speelser, levendiger en verrassender Stadshart op.

Geplaatst: 10-5-2019

De manier waarop we het huishoudelijk afval in Lelystad inzamelen gaat veranderen. Sommige buurten hebben gekozen voor ondergronds inzamelen. Dat geldt ook voor Warande. Het nieuwe inzamelen met ondergrondse containers wordt stapsgewijs ingevoerd, in vijf stappen in totaal. De stad is hiervoor opgedeeld in vijf delen, gebaseerd op de inzamelroutes van HVC. Warande hoort bij stadsdeel 2.

Geplaatst: 10-5-2019

Aan de Parnassialaan in Warande gaat ReadyforLiving binnenkort starten met het bouwen van een bijzonder project met een bijzondere naam: Tō Parnassia. Tō, het getal tien in het Japans, bestaat uit 10 halfvrijstaande- en vrijstaande villa’s. Binnenkort wordt gestart met de bouw. De tien huizen worden, volledig kant-en-klaar opgeleverd, naar smaak van de koper en als onderdeel van de koopsom. Bij dit project wordt ook de tuin aangelegd en wordt het huis volledig voorzien van raamdecoratie.

Geplaatst: 10-5-2019