Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Tijdens een bijeenkomst bij Agora Theater werden 12 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.

Geplaatst: 14-9-2018

Ondersteuning Thuis (Kwintes en Woonzorg Flevoland) en Welzijn Lelystad namens de Sociaal Wijkteams, zijn door de gemeente Lelystad gevraagd in 2018 het project 'Versterking integrale ondersteuning aan kwetsbare inwoners in Lelystad' gestalte te geven met als doel iedere inwoner deel te laten nemen aan de samenleving. Op 11 september 2018 vond de aftrap van dit mooie project plaats door wethouder Nelly den Os.

Geplaatst: 14-9-2018

Maandag 17 september 2018 wordt door Van Lenthe Dalfsen gestart met werkzaamheden nabij de rotonde Westerdreef. Dit werk maakt deel uit van de maatregelen voor het peilbesluit Warande en zorgt voor een verbinding tussen het water in en rond Warande en het Havendiep.

Geplaatst: 13-9-2018

Afgelopen week is De Wilde uit Lelystad gestart met de aanleg van de definitieve rijbaan en de parkeerplaatsen in de Egelkopstraat in Warande. Daarmee is een langere periode van straat- en groenwerkzaamheden in de wijk van start gegaan. De komende jaren zullen op verschillende plaatsen trottoirs worden aangelegd, zal parkeergelegenheid worden uitgebreid en worden de bouwstraten vervangen door nieuwe verharding. Verder zullen bomen worden geplant, wordt beplanting aangebracht en gras ingezaaid. De aannemer zal de hinder tot een minimum beperken.

Geplaatst: 13-9-2018

De gemeente Lelystad werkt voortaan met een pool van vaste partners aan de ontwikkeling en bouw van woningen. Het college heeft een tweetal zogenoemde ‘groslijsten’ vastgesteld: een lijst A met geschikte partijen voor de ontwikkeling en realisatie van projecten tot 30 woningen en een lijst B voor de meer complexe opgaven van meer dan 30 woningen. Voor lijst A zijn 21 bouwers/ontwikkelaars geselecteerd; op lijst B staan 15 marktpartijen.

Geplaatst: 12-9-2018

Afgelopen vrijdag werd het behalen van het Keurmerk voor Kringloopwinkels gevierd in een gemêleerd gezelschap van netwerkrelaties en vrijwilligers van De Groene Sluis. Wethouder Elly van Wageningen was speciale gast.

Geplaatst: 12-9-2018

Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van Het Werkeiland, dat deze dag de status van gemeentelijk monument verkreeg. Wethouder cultuur Peter Schot verrichtte zaterdag 8 september 2018 de opening van de 10e Open Monumentendag in Lelystad en bracht het eerste monumentenschildje aan op Het Werkeiland.

Geplaatst: 11-9-2018

Het is alweer 10 jaar geleden dat de Ruiltuin in het Bultpark is opgericht. Om dit te vieren is zondag 9 september 2018 een open dag gehouden, die door wethouder Nelly den Os officieel geopend werd. Zij hees hiervoor de Ruiltuinvlag en deelde presentjes uit aan de vrijwilligers.

Geplaatst: 11-9-2018

'Corneel' is de nieuwe naam voor poppodium Underground. De afgelopen maanden is het Lelystadse poppodium intensief op zoek geweest naar een nieuwe naam en daarbij passend beeldmerk. Volgens het podium gaf de naam Underground bij te veel potentiële bezoekers een verkeerde eerste indruk en zat het een gastvrij imago en haar brede programmering in de weg. Vrijdag 7 september 2018 is de nieuwe naam officieel in gebruik genomen met een groots lanceringsfeest. Wethouder Peter Schot was hierbij aanwezig.

Geplaatst: 11-9-2018

Op zaterdag 8 september werd het eerste eiland van Marker Wadden geopend voor het publiek. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat, de Flevolandse Commissaris van de Koning Leen Verbeek, gedeputeerde Michiel Rijsberman en burgemeester Ina Adema onthulden samen met de projectpartners en onder grote publieke belangstelling een enorm welkomstbanier aan uitkijktoren de Steltloper. Lelystad is nu een nieuwe recreatieve bestemming in het Markermeer, met haven, strand en wandelpaden, rijker. Bezoekers kunnen wandelen over kilometers lange zand- en vlonderpaden, ontspannen op het strand en vanuit de vogelkijkhutten en uitkijktoren genieten van de vogels.

Geplaatst: 10-9-2018

Theater Posa, aan de Kempenaar 01-10, is de nieuwe ontmoetingslocatie voor Lelystadse veteranen. Iedere eerste vrijdag van de maand houden de Lelystadse veteranen hier vanaf 19:00 uur hun maandelijkse bijeenkomst die in het teken staat van ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

Geplaatst: 10-9-2018

Het college stelt aan de raad voor om de grondexploitatie voor de eerste fase van het industrieterrein Flevokust Haven uit te breiden naar 43 hectare. In het bestemmingsplan van 2016 is indertijd opgenomen het terrein van 43 ha gefaseerd te ontwikkelen. Vanwege aantrekkende economie en belangstelling van bedrijven vraagt het college nu aan de raad om in te stemmen met de grondexploitatie van de gehele 43 hectare.

Geplaatst: 5-9-2018