Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

De Flevoland Werkt! Banenestafette van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) krijgt een vervolg in Lelystad. Wethouder John van den Heuvel nam het estafettestokje van wethouder Peter van Bergen van Dronten over. De Banenmarkt wordt op 11 oktober bij Werkbedrijf Lelystad gehouden. De markt is bedoeld voor iedereen die een baan zoekt.

Geplaatst: 21-9-2018

Flevokust Haven is donderdag 20 september 2018 officieel geopend. Te midden van veel belangstellenden hieven de Lelystadse wethouder Janneke Sparreboom en gedeputeerde Jan Nico Appelman van de Provincie Flevoland het glas op de multimodale overslaghaven. Flevokust Haven is de nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven in het noorden van Lelystad aan het IJsselmeer, met een containerterminal, een overslagkade en een groot havengebonden industrieterrein.

Geplaatst: 20-9-2018

Wethouder John van den Heuvel heeft zaterdag 15 september 2018 de eerste twee jonge ambassadeurs van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Lelystad gepresenteerd. Tijdens een drukbezochte dansmiddag van diverse Lelystadse dansgroepen ging hij in op het belang van ambassadeurs: "De ambassadeurs zijn getalenteerde kinderen tussen 4 en 18 jaar die zich op de een of ander wijze verdienstelijk maken voor de sport die ze beoefenen of voor een culturele activiteit waarin ze hun creativiteit kunnen laten zien." In het kader van het Jeugdfonds zijn dat onder meer de onderdelen zwemmen, voetbal, dansen, drummen en toneelspelen.

Geplaatst: 19-9-2018

Het asbestsaneringsproject waarbij asbesthoudende daken gesaneerd zijn bij 83 woningen in de Haf, is afgerond. Met een feestelijke barbecue die door de aannemers op 14 september 2018 is georganiseerd en door de gemeente gefaciliteerd, werd dit woelige, eerste grote daksaneringsproject in de gemeente Lelystad afgesloten.

Geplaatst: 19-9-2018

Op 13 september organiseerde de Lelystadse Uitdaging de tweede editie van de lunchbijeenkomst met alle betrokkenen van de Lelystadse Uitdaging: “De sociaalste lunch van Lelystad”. Tijdens deze bijeenkomst gingen partners van de Lelystadse Uitdaging met elkaar in gesprek over het werk van de Lelystadse Uitdaging. Burgemeester Ina Adema was gevraagd om tijdens de lunchbijeenkomst een toelichting te geven op de belangrijkste maatschappelijke trends.

Geplaatst: 18-9-2018

De Stichting Kennistransfercentrum Flevoland organiseert elk jaar rond de geboortedag van Cornelis Lely een Cornelis Lely Lezing. Zo ook op woensdag 12 september 2018. De Cornelis Lely Lezing 2018 had een extra feestelijk tintje vanwege de herdenking ‘100 Jaar Zuiderzeewet’. De lezing werd verzorgd door minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat. Burgemeester Ina Adema verzorgde de inleiding en dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland, Hetty Klavers hield het co-referaat.

Geplaatst: 18-9-2018

Met 24.000 bezoekers is LelySTART dit jaar drukker bezocht dan vorig jaar! Waar vorig jaar het zwaartepunt duidelijk bij de zaterdagavond lag, was de opbouw van het festival dit jaar door de nieuwe opzet beter verdeeld. De zaterdagmiddag voor jongeren scoorde goed en ook A taste off… op de vrijdagavond viel in de smaak.

Geplaatst: 17-9-2018

De Lelystadse roeivereniging Pontos vierde zaterdag 15 september haar 40-jarige bestaan. Burgemeester Adema bezocht het lustrumfeest om de leden en het bestuur te feliciteren en om een van de drie nieuwe skiffs te dopen.

Geplaatst: 17-9-2018

Op de Buizerdweg zijn alle wegwerkzaamheden afgerond. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren was de Buizerdweg een tijd afgesloten.

Geplaatst: 14-9-2018

Tien jaar geleden is Lelystad begonnen met het inzetten van een gemeentemediator om geschillen op informele wijze op te lossen. Gemeentemediators worden ingezet bij uiteenlopende - meer of minder zware - kwesties. In circa 75% van de gevallen komt het tot volledige overeenstemming tussen partijen. Zo’n 90 % van de door mediators behandelde bezwaarschriften wordt ingetrokken.

Geplaatst: 14-9-2018

Tijdens een bijeenkomst bij Agora Theater werden 12 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.

Geplaatst: 14-9-2018

Ondersteuning Thuis (Kwintes en Woonzorg Flevoland) en Welzijn Lelystad namens de Sociaal Wijkteams, zijn door de gemeente Lelystad gevraagd in 2018 het project 'Versterking integrale ondersteuning aan kwetsbare inwoners in Lelystad' gestalte te geven met als doel iedere inwoner deel te laten nemen aan de samenleving. Op 11 september 2018 vond de aftrap van dit mooie project plaats door wethouder Nelly den Os.

Geplaatst: 14-9-2018