Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Op woensdagmiddag 3 oktober 2018 trokken inwoners door het centrum van Lelystad met een speciale missie: zij onderwierpen verschillende locaties aan een toets op toegankelijkheid. Zij bezochten onder andere winkels, pleinen, parken en gebouwen. Na het openingswoord van wethouder Nelly den Os werd via een live-verbinding het landelijke startsein gegeven om te gaan testen.

Geplaatst: 8-10-2018

In november 2018 wordt onderhoud uitgevoerd aan de bomen langs het fietspad in De Stelling, De Schans en De Veste. Aan beide zijden van het doorgaande fietspad zijn veel bomen in slechte gezondheid of ziek. Om gevaarlijke situaties als omwaaien of takbreuk te voorkomen, worden deze bomen verwijderd. Langs het fietspad worden nieuwe bomen geplant. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt langs het fietspad een gezonde boomstructuur gecreëerd met een mooie, groene uitstraling. De kapwerkzaamheden starten in november 2018 en in december 2018 worden de nieuwe bomen geplant.

Geplaatst: 5-10-2018

Het college van Lelystad heeft deze week de concept Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2019 – 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De concept programmabegroting is in afwijking van de andere jaren opgesteld zonder een vastgestelde kadernota vanwege de verkiezingen dit voorjaar. De programmabegroting is normaal gesproken een uitwerking van de kadernota, waarmee de raad in het voorjaar de kaders en uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar vaststelt. De basis voor het opstellen van deze programmabegroting wordt daarom gevormd door de veertien thema’s uit het vastgestelde raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’.

Geplaatst: 5-10-2018

Het ontwikkelen van een losloopveld voor honden in Kempenaar is een prachtig voorbeeld van Mensen Maken de Buurt.

Geplaatst: 4-10-2018

Op maandag 8 oktober 2018 start de landelijke Week van de Veiligheid. Gemeente Lelystad wil in deze week het thema Veiligheid & Preventie en de rol die inwoners en ondernemers daarbij kunnen spelen, extra onder de aandacht brengen. Zo wordt op maandagavond 8 oktober 2018 speciaal voor ondernemers en medewerkers van bedrijven een bijeenkomst ‘Laat je er niet door overvallen’ georganiseerd in het stadhuis. Hierbij staat preventie van bijvoorbeeld een overval, winkeldiefstal en agressie centraal. Op zaterdag 13 oktober 2018 eindigt de week van de Veiligheid, met een themamiddag op het Stadhuisplein.

Geplaatst: 4-10-2018

TenneT, de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet, gaat de capaciteit van enkele hoogspanningsverbindingen vergroten, waaronder de verbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen en Lelystad. Deze is 52 kilometer lang. Hij werd aangelegd in de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw. Doel is om deze bestaande verbinding beter te benutten. De huidige masten blijven staan; er wordt geen nieuw tracé aangelegd.

Geplaatst: 4-10-2018

Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat de gemeente Lelystad heeft uitgevoerd onder jongeren en hun ouders die in 2017 gebruik hebben gemaakt van de jeugdhulp. De respons van het onderzoek was 13,8%. Daarmee zijn de uitkomsten uit het onderzoek statistisch niet representatief en geven ze slechts een indicatief beeld van de algemene beleving. Belangrijke uitkomst is dat de geboden jeugdhulp een voldoende krijgt van de jongeren en hun ouders maar dat er ook aandachtspunten zijn.

Geplaatst: 3-10-2018

Er wordt een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart gecreëerd door het gelijktrekken van de parkeertarieven, het systeem van achteraf betalen verder uit te breiden en te investeren in de kwaliteit van de parkeerapparatuur. Met dit voorstel aan de raad wordt door het college invulling gegeven aan het Raadsprogramma 2018 – 2022, waarin is opgenomen dat in het Stadshart een gelijk speelveld voor parkeren wordt gerealiseerd, waarbij de parkeerfaciliteiten beter aansluiten op de wensen van de gebruikers.

Geplaatst: 3-10-2018

Op zaterdag 29 september 2018 organiseerden Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad in winkelcentrum Kempenaar de gratis Infomarkt Gezonde Leefstijl. Hier konden de bewoners uit Kempenaar, Kogge en uiteraard de omringende wijken van Lelystad, zich oriënteren op een gezonde leefstijl door kennis te maken met verschillende lokale organisaties die de gezonde leefstijl ondersteunen.

Geplaatst: 3-10-2018

De Salon Open Podium Lelystad is aan haar tweede jaar begonnen. Het zondagmiddagevenement vindt eens in de twee maanden plaats in Utopodium. Zondag 30 september deed wethouder cultuur Peter Schot de aftrap voor het nieuwe Salonseizoen. Hij deed dit heel toepasselijk met de voordracht van een gedicht.

Geplaatst: 3-10-2018

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseerden Kubus en Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF) het ‘Kom Erbij Festival Flevoland’. Ruim 80 ouderen uit Lelystad genoten van workshops, ontmoetingen, lunch en muzikale optredens. Naast een gezellig uitje voor eenzame ouderen, was het festival ook een eerste moment om professionals en ouderen te laten ervaren wat kunst en cultuur voor hen kan betekenen.

Geplaatst: 3-10-2018

Op de 3e Motiemarkt wordt een recordaantal van 40 ideeën voor Lelystad behandeld. Raadsleden, deelnemers en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om dit op dinsdagavond 9 oktober aanstaande mee te maken. Inloop vanaf 18.30u, start om 19.00 uur in het Stadhuis. Burgemeester Ina Adema zal de avond feestelijk openen.

Geplaatst: 2-10-2018