Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

30 september jl. heeft Trebbe de eerste paal geslagen voor de realisatie van 30 sociale huurwoningen voor Centrada en 55 beleggershuurwoningen voor Trebbe-Leyten. Naar verwachting wordt de laatste woning voor de zomer 2020 opgeleverd. Met de realisatie van deze woningen wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeente Lelystad om meer huurwoningen in Lelystad te realiseren.

Geplaatst: 30-9-2019

Gemeente Lelystad is op zoek naar Lelystadse helden die een voorbeeld zijn voor leeftijdsgenoten en het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Voor die jongens en meisjes is er het jeugdlintje. Het kan bijv. gaan om vrijwilligerswerk, mantelzorg, het redden van een leven, het doen van een uitvinding of het vestigen van een record. Door hen in het zonnetje te zetten, wil de gemeente Lelystad de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en jongeren stimuleren.

Geplaatst: 30-9-2019

Zaterdag 28 september 2019 was het Nationale Burendag. Het team van Mensen Maken de Buurt stond samen met het team Opbouwwerk van Welzijn Lelystad ’s morgens in de wijken met koffie, thee en koekjes om te horen hoe inwoners het wonen in hun buurt ervaren. Het was een stralende ochtend zonder de voorspelde regen.

Geplaatst: 28-9-2019

Peter Klooster heeft bij zijn afscheid van de gemeente Lelystad een stadhuispenning ontvangen uit handen van wethouder Nelly den Os. Hij kreeg de stadhuispenning vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de Lelystadse samenleving. De stadhuispenning werd hem door het college van Lelystad toegekend.

Geplaatst: 28-9-2019

Afgelopen week is het bouwrijp maken voor het Eiland wonen in Warande verder opgepakt. Naar verwachting zal dit project, drie van de vier eilanden, in oktober aan ontwikkelaars worden aangeboden. Hun inschrijvingen worden geselecteerd op basis van kwaliteit, duurzaamheid en prijs.

Geplaatst: 27-9-2019

Dinsdag 24 september is de paraplu-actie ‘singing in the rain gestart bij basisschool Windroos. De school heeft al enkele jaren het verkeersveiligheidslabel, maar er komen bij de gemeente meldingen binnen over het haal en brenggedrag van de ouders. Als het regent is het erg aantrekkelijk om de auto te pakken in plaats van te fietsen of te lopen. De school probeert nu, via een ludieke actie, ouders en kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen. In de omgeving van de school zijn dan ook minder auto’s aanwezig. De actie is gericht aan ouders, maar ook aan buurtbewoners om het parkeerprobleem te verminderen.

Geplaatst: 26-9-2019

De gemeenteraad van Lelystad krijgt van het college drie opties voorgelegd over een plan van aanpak voor de huisvesting van asielzoekers die een vergunning hebben om in Nederland te mogen blijven. De gemeente Lelystad loopt achter bij de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten.

Geplaatst: 25-9-2019

Tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Oostrandbrug is een probleem ontdekt met de betonconstructie van de brug. Om de constructie te herstellen is het noodzakelijk de brug te sluiten. Dan kan de aannemer de brug voorzien van nieuw beton, daarna kan de brug weer jaren mee. De Oostrandbrug verbindt het Oostrandpark met de Wijngaard en Hofstede.

Geplaatst: 25-9-2019

ISPA vastgoed B.V. en Van Pijkeren woningbouw B.V. realiseren 15 woningen in De Olmen in Warande. Het gaat om 2 vrijstaande woningen, 10 twee-onder-één kappers en 3 rijwoningen. De woningen komen aan de Kamille, Klaproos en Gentiaan en krijgen allemaal een neutrale kleur met groene en blauwe details die passen bij de uitstraling van dit deel van de wijk. De verkoop is gestart en de verwachte oplevering is eind 2020.

Geplaatst: 25-9-2019

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 is het onderwerp op een ontbijtbijeenkomst die gemeente Lelystad en Bedrijfskring Lelystad (BKL) organiseren voor lokale ondernemers. Woensdagochtend 30 oktober zijn Lelystadse ondernemers welkom in het Stadhuis. Het aangename van een ontbijt wordt verenigd met het nut van een presentatie over de kansen en mogelijkheden om als ondernemer betrokken te zijn bij de Floriade. Ondernemers die erbij willen zijn kunnen zich opgeven via een aanmeldformulier op de website van BKL.

Geplaatst: 25-9-2019

Op een kavel van bijna 1,5 hectare aan de Kelvinweg/James Wattlaan realiseert MAC3PARK uitbreiding in de logistieke regio. MAC3PARK directeur Meine Breemhaar, wethouder economische zaken Janneke Sparreboom en de directeur van OMALA, Rob Verhoeff, tekenden maandag 23 september de koopovereenkomst.

Geplaatst: 24-9-2019

Maandag 23 september is er een bewonersavond georganiseerd vanwege de overlast in de Dotterbloemhof in het hofje bij de speelplek. Naast enkele bewoners waren ook Welzijn Lelystad, de politie en gemeente vertegenwoordigd. Op 7 juni 2018 zijn er afspraken gemaakt, met name over zwerfvuil en het voetballen bij en rond de speelplek. Deze zijn tijdens de bewonersavond geëvalueerd. Vooral het voetballen is en blijft een punt van aandacht.

Geplaatst: 24-9-2019