Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Op donderdag 4 juli 2019 bracht mevrouw Clemence Ross-van Dorp een bezoek aan het Respijthuis Lelystad. In haar functie als aanjager respijtzorg, aangesteld door het ministerie van VWS, bezocht zij diverse vormen van respijt- en logeerhuizen in het land. Vandaag stond Lelystad op haar programma. Vergezeld door haar ondersteuner de heer Ad Standaart van Bureau Obelon, werd zij ontvangen in het Respijthuis door wethouder Nelly den Os en het bestuur van het Respijthuis Lelystad.

Geplaatst: 8-7-2019

Het schoolplein van openbare basisschool De Boeier is vernieuwd. De voltooiing van het plein is vrijdag gevierd met een pleinfeest voor jong en oud. Het plein heeft een ware ‘groene’ metamorfose gekregen. Ook is een deel van de hekken weggehaald. Hierdoor is het een echt ‘buurtplein’ geworden, waar nu ook na schooltijd gespeeld kan worden. Tijdens het feest kreeg wethouder Elly van Wageningen van Onderwijs het plein symbolisch overgedragen. Ook trakteerden de jongste leerlingen de wethouder op een prachtig lied.

Geplaatst: 8-7-2019

In de week van 15 juli wordt het Agoradek als laatste parkeergarage voorzien van nieuwe parkeerapparatuur. Als dat klaar is iedere garage in het Stadshart voorzien van kentekenherkenning. En kan er in- en uitgereden worden met de pinpas. Ook wordt in deze garage vanaf volgende week de rijrichting omgedraaid.

Geplaatst: 5-7-2019

De gemeente Lelystad organiseerde dinsdag 2 juli 2019 een inloopbijeenkomst voor bewoners en gebruikers van het Lelycentre en omgeving. De bijeenkomst werd goed bezocht, ruim 130 omwonenden en andere betrokkenen lieten zich informeren over de herontwikkeling van het gebied. Er werden gesprekken gevoerd en enquêtes over specifieke onderdelen als wonen, verkeer en openbare ruimte ingevuld. De aanwezigen - vooral omwonenden - waren erg tevreden over het wonen en verblijven in Lelystads oudste centrum. "De plannen maken het alleen nog maar mooier," aldus een bewoner.

Geplaatst: 5-7-2019

Wethouder John van den Heuvel (van onder meer Armoede en Schuldhulpverlening) heeft donderdag 4 juli 2019 een bezoek gebracht aan Humanitas Thuisadministratie. Bij deze bijeenkomst waren ook vrijwilligers, deelnemers en coördinatoren aanwezig. Met elkaar ontdekten ze wat Humanitas Thuisadministratie precies doet en hoe waardevol deze activiteit is. Als afsluiting is benadrukt hoe belangrijk het werk is wat de vrijwilligers voor Humanitas Thuisadministratie doen in Lelystad en dat dit wordt voortgezet.

Geplaatst: 5-7-2019

Lelystad Airport Businesspark verwelkomt binnenkort een vestiging van Control Towers International (CTI). Op een kavel van 1,3 hectare aan de Archimedeslaan op Lelystad Airport Businesspark gaat CTI een logistieke hub bouwen. Algemeen directeur van CTI, Tal Haimovich, wethouder economische zaken Janneke Sparreboom en de directeur van OMALA, Rob Verhoeff, tekenden donderdag 4 juli 2019 de koopovereenkomst.

Geplaatst: 5-7-2019

De 45-jarige Arjen Schepers is door burgemeester en wethouders van Lelystad benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente. Op dit moment is Arjen Schepers directeur van Veiligheidsregio IJsselland. Arjen Schepers heeft veel ervaring als verandermanager; de afgelopen periode vooral in brandweer- en veiligheidsorganisaties. Gemeentelijke ervaring deed hij op als eenheidsmanager en MT-lid bij de gemeenten Kampen en Steenwijkerland. Daar was hij van 2007 tot 2014 gelijktijdig ook commandant brandweer.

Geplaatst: 3-7-2019

"Wij zijn zeer teleurgesteld dat de openstelling van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer opnieuw, nu voor de derde keer, is uitgesteld. Tegelijk stellen wij vast dat de minister alle benodigde inspanningen heeft gedaan om de luchthaven per april 2020 geopend te krijgen.” Dat zegt wethouder economische zaken Janneke Sparreboom als reactie op de brief van minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer, waarin zij aangeeft een opening per 1 april 2020 niet haalbaar te achten.

Geplaatst: 3-7-2019

Scholieren van De Steiger hebben maandag 1 juli voorlichting gekregen over veilig fietsgedrag. De projecten Studio Flits en Your Message Pro worden door Stichting TeamAlert uitgevoerd. Met de projecten wil TeamAlert jongeren bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Geplaatst: 2-7-2019

Wethouder Nelly den Os heeft afgelopen maandag een Lelypas met een waarde van € 250 overhandigd aan de heer Truin. De gemeente Lelystad verloot deze prijs jaarlijks onder panelleden die in een kalenderjaar aan alle panelonderzoeken van het LelyStadsPanel hebben meegedaan en de vragenlijsten volledig hebben voltooid. ‘Als gemeente hechten wij veel waarde aan de mening van onze inwoners’, aldus wethouder Nelly den Os tijdens de uitreiking. ‘Ik ben dan ook heel blij dat ik een trouw panellid als de heer Truin vandaag in het zonnetje mag zetten.’

Geplaatst: 2-7-2019

Vanaf juli 2019 is bellen of appen op de fiets verboden. Jongeren van Scholengemeenschap De Rietlanden zijn half juni al door TeamAlert voorgelicht over het verbod op smartphonegebruik op de fiets.

Geplaatst: 2-7-2019

Op woensdag 26 juni hebben in Lelystad 20 jongeren meegedaan aan de voorrondes voor het NK Stoepranden. De organisatie was in handen van Lelykracht in samenwerking met Jantje Beton. Stoepranden is een leuk en laagdrempelig spel, waarbij de spelers veel moeten bewegen. Met het NK Stoepranden wordt gestimuleerd dat in zoveel mogelijk buurten jong en oud spelen, bewegen en elkaar ontmoeten.

Geplaatst: 2-7-2019