Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

De bouw van de nieuwe woonwijk Parkwijk, aan de oostzijde van het Stadshart, is woensdag 18 september 2019 officieel gestart. Wethouder Janneke Sparreboom gaf in nabijheid van de eerste nieuwe bewoners het startsein voor de bouw van de nieuwe groene 'slenterwijk' en onthulde het uitkijkplatform. Van daaraf kunnen bewoners en overige geïnteresseerden het bouwproces van nabij volgen. De gasloze Parkwijk telt straks meer dan 135 gevarieerde nieuwbouwwoningen. De bewoners zijn actief betrokken geweest bij het ontwerpproces van de woningen en hebben hun huis zelf mogen samenstellen. Dat levert een zeer gevarieerde woonbuurt op.

Geplaatst: 18-9-2019

Wethouder Sport, Elly van Wageningen, heeft een bezoek gebracht aan sportpark Langezand. Het is een van de vele sportieve rondjes die zij langs de velden maakt om te spreken met de vele actieve vrijwilligers binnen de sport in Lelystad en om met eigen ogen te zien hoe mooi de sportaccommodaties zijn, die de stad rijk is.

Geplaatst: 18-9-2019

Profiteert u als ondernemer al van de bekendheid van de Lelypas? Ruim 80% van de Lelystedelingen kennen het al. Dit blijkt uit onderzoek onder 1082 respondenten van het LelyStadsPanel. De Lelypas is een unieke combinatie van een cadeau- en loyaltykaart die bij meer dan 55 ondernemers verspreid door Lelystad gebruikt kan worden.

Geplaatst: 18-9-2019

Wethouder economische zaken, Janneke Sparreboom, brengt regelmatig werkbezoeken aan Lelystadse bedrijven. Van elk bezoek wordt verslag gedaan in de FlevoPost onder de noemer ‘Made in Lelystad’. Zo maakt niet alleen de wethouder, maar ook de inwoner van Lelystad en lezer van het huis-aan-huisblad kennis met bedrijven die Lelystad als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben gekozen. Alle bedrijfsbezoeken samen geven een goed beeld van het rijk geschakeerde en ondernemende bedrijfsleven in Lelystad. De serie loopt al vanaf 2016.

Geplaatst: 18-9-2019

Sinds deze week is een brochure Stadshart beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in het Stadshart. De brochure bevat informatie over het Theaterkwartier met te ontwikkelen woningen, horeca en bioscoop.

Geplaatst: 17-9-2019

Tijdens de Open Dag 14 september van Solarvation Lelystad mocht het zonnepark van 100.000 zonnepanelen voor het eerst van dichtbij worden bekeken. Wethouder van de gemeente Lelystad, Elly van Wageningen, opende de dag, onder grote belangstelling van geïnteresseerden en investeerders in het park. Zij mocht namens Solarvation het eerste ZonneDeel van de tweede financieringsronde cadeau geven.

Geplaatst: 17-9-2019

De gemeenteraad ziet - met 48 ideeën van inwoners - een drukke vierde Motiemarkt tegemoet.

Geplaatst: 12-9-2019

De detailhandel is een dynamische sector. De laatste jaren laten zien dat er landelijk en ook in Lelystad in korte tijd veel verandert. Om die reden heeft de gemeente in de afgelopen periode deelgenomen aan twee onderzoeken naar de huidige stand van zaken van de detailhandelssector in Lelystad. Daarbij is ook gekeken naar trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel in het algemeen. Het college informeert de raad over de resultaten van de onderzoeken.

Geplaatst: 12-9-2019

Gemeente Lelystad kampt, net als vele andere gemeenten, met flinke tekorten op de jeugdhulp. De prognose voor 2019 laat een extra tekort zien van € 3,1 miljoen. Voor een groot deel kan dit nog gedekt worden vanuit de reserve sociaal domein. Echter, voor 2020 en de jaren daarna verwacht het college dat het tekort groter wordt als verdere maatregelen en/of bezuinigingen uitblijven.

Geplaatst: 11-9-2019

Rie en Ger Mol-de Goede vierden op 7 september hun 65-jarige huwelijk. Burgemeester Ina Adema ging bij het echtpaar op bezoek om ze te feliciteren en een bloemstuk te overhandigen.

Geplaatst: 9-9-2019

Zaterdag 7 september heeft burgemeester Ina Adema het schip van het zeekadettenkorps Lelystad gedoopt. Het schip kreeg de naam Port of Lelystad en is daarmee het enige zeekadettenschip dat de naam van zijn thuishaven draagt.

Geplaatst: 7-9-2019

Bij de opening van de landelijke Stadsdichtersdag op zaterdag 7 september heeft burgemeester Ina Adema aan Gerard Beense en Felix Guérain het stadscompliment uitgereikt als blijk van waardering voor hun inzet voor dit evenement vanaf het eerste begin.

Geplaatst: 7-9-2019