Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Het tweede Lagerhuisdebat tussen scholieren van Arcus en SGL -georganiseerd door Wereldwinkel Lelystad en Stadmakerij- is gewonnen door Arcus. Het was een spannende strijd in de raadzaal die de jury, bestaande uit Nelly den Os (wethouder), Harold van Waveren (Wereldwinkel Lelystad) en Barry Lommen (SVOL), de nodige hoofdbrekens bezorgde.

Geplaatst: 22-5-2019

In aanwezigheid van dichter Gerard Beense, onthulde wethouder Kunst & Cultuur Peter Schot op 15 mei 2019 de plaquette met een gedicht bij het kunstwerk ‘Scheepskiel’ van kunstenaar Ger Zijlstra. Dit markante kunstwerk staat op de hoek Stadhuisstraat hoek Muntstraat.

Geplaatst: 22-5-2019

Wethouder John van den Heuvel heeft maandag 20 mei de vrijwilligersovereenkomsten met 34 mentoren ondertekend, die zich gedurende anderhalf jaar gaan inzetten voor het project School’s cool. Daarmee start alweer de veertiende groep van dit mentorproject. Binnen het project School’s cool begeleiden mentoren een kind van groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een kind dat een steuntje in de rug nodig heeft om een goede start te maken op zijn of haar nieuwe school van voortgezet onderwijs. Persoonlijke, individuele begeleiding en de relatie tussen de thuismentor, het kind en de ouder(s) staan hierbij centraal. Deze veertiende keer worden 37 kinderen begeleid.

Geplaatst: 21-5-2019

Bellen, whatsappen of muziek luisteren terwijl u fietst. "Moet kunnen toch!" "Ík kan dat wel tegelijkertijd!" Of... valt dat tegen en zitten er toch ook risico's aan vast? De leerlingen uit groep 7/8 van De Wildzang uit Lelystad hebben een gastles gehad van Veilig Verkeer Nederland over het gebruik van de smartphone op de fiets. Zien, leren en ervaren was het motto van de les. Het resultaat: leerlingen worden zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en Whatsappen in het verkeer.

Geplaatst: 21-5-2019

De gemeente Lelystad biedt aan geïnteresseerde marktpartijen twee bouwkavels aan in de wijk Warande. De kavels hebben een gezamenlijke oppervlakte van 8.299 m². Op deze kavels is ruimte voor ca. 33 verschillende typen woningen: vrijstaand, rijwoningen en tweekappers. In het plan moeten blijvende erfafscheidingen mee worden ontworpen. Marktpartijen als bouwers, projectontwikkelaars, architecten hebben tot en met dinsdag 18 juni 2019 de gelegenheid een bod te doen.

Geplaatst: 21-5-2019

Op vrijdag 17 mei 2019 ondertekenden bestuurders van Eduvier onderwijsgroep en Stichting Aeres Groep, samen met wethouder Nelly den Os, een adoptieovereenkomst voor een gedeelte van het Woldbos. Beide scholen zullen dit deel van het bos gebruiken als praktijktuin.

Geplaatst: 21-5-2019

21 mei 2019 wordt tijdens de raadsbijeenkomst de kadernota (het geld van Lelystad) behandeld.

Geplaatst: 20-5-2019

Dit jaar worden voor de derde keer vertelavonden op de begraafplaats georganiseerd. Op deze avond vertellen nabestaanden het verhaal van hun dierbare die begraven of gecremeerd is. De gemeente geeft tijdens de avond meer informatie over begraven en de begraafplaats zelf. Dit jaar vinden de vertelavonden plaats op maandag 3 en dinsdag 4 juni 2019 op de Algemene begraafplaats Lelystad. De organisatie is in handen van Ger Koreman.

Geplaatst: 16-5-2019

Het College van Lelystad legt de Kadernota ‘Lelystad in beweging’ 2019 – 2022 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor. De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn gelimiteerd en vragen om keuzes. Daarom worden in de kadernota twee ambitieniveaus voorgelegd: het continuïteitscenario en het ontwikkelscenario.

Geplaatst: 16-5-2019

Om de raad en de stad blijvend te informeren over de stand van zaken rond het ziekenhuis en gezondheidszorg in Lelystad, levert het College van Lelystad maandelijks informatie in de vorm van een raadsinformatiebrief. Op 16 april 2019 ontving de raad voor de tweede keer informatie over de stand van zaken op dat moment. In deze derde informatiebrief vindt u de meest recente gebeurtenissen, de diverse trajecten die naast elkaar lopen en de wijze waarop gemeente en andere partners handelen.

Geplaatst: 16-5-2019

Op 20 juni 2019 zetten alle Lelystadse schoolbesturen de deuren wagenwijd open voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Tijdens de meeloopdag kunnen geïnteresseerden meelopen met leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De meeloopdag vloeit voort uit “Actieplan aanpak lerarentekort Lelystad”. Het college van Lelystad ondersteunt het plan en verschillende collegeleden lopen die dag ook mee in een klas. Ook raadsleden zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Geplaatst: 16-5-2019

Op de Groene Velden staat sinds zaterdag 11 mei jl. een social sofa. De onthulling van de artistieke bank werd gedaan door wethouder Nelly den Os in aanwezigheid van een groot aantal buurtbewoners. ‘Om de mensen in de buurt beter te leren kennen, kwam ik op het idee van de social sofa’, vertelt initiatiefneemster Ina Sweep. In samenspraak met Mensen Maken de Buurt werd een plan van aanpak gemaakt en een geschikte plek voor de social sofa gezocht. Nu staat er op een mooie plek op de Groene Velden een prachtige bank, beplakt met ontelbare mozaïek steentjes.

Geplaatst: 15-5-2019