Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Wethouder economische zaken, Janneke Sparreboom houdt zich graag op de hoogte van het wel en wee van het in Lelystad gevestigde bedrijfsleven. Een van de middelen is het afleggen van bedrijfsbezoeken. ‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag samen met hen vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus de wethouder.

Geplaatst: 9-4-2019

De integratie van Buurtbus Lelystad in de stadsdienst is afgerond nu de buurtbus in de kleuren van de stadsdienst is gespoten. Ook de lijnnummering is aangepast. Lijn 9 is lijn 409 geworden en lijn 10 is 410 geworden. Dit moment werd feestelijk gevierd op het busstation. Wethouder Ed Rentenaar en gedeputeerde Jop Fackeldey ontvingen hiervoor een polo en fleecejack met daarop Buurtbus Lelystad geborduurd.

Geplaatst: 9-4-2019

Op donderdag 11 april 2019 worden alle stemmen, die in Lelystad zijn uitgebracht voor provinciale statenverkiezingen, opnieuw geteld. De hertelling vindt plaats in het stadhuis van gemeente Lelystad. Het hertellen van de stemmen start om 08.30 uur. De hertelling is openbaar. Dit betekent dat inwoners van Lelystad hierbij aanwezig mogen zijn. Zij melden zich hiervoor bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis.

Geplaatst: 5-4-2019

Projectontwikkelaar WOONstraks heeft samen met Bouwbedrijf Noordersluis, Skaup architecten en gemeente Lelystad een feestelijke bijeenkomst gehouden om de bouwstart van appartementencomplex De HanzeGraaf in Lelystad te vieren.

Geplaatst: 5-4-2019

Afgelopen week gaf Theatergroep Bint een theatervoorstelling over thema autisme in De Kubus. Wethouder Nelly den Os opende de avond en vertelde een heel persoonlijk verhaal en daarin klonk haar betrokkenheid ook door. Dat was een mooi begin van de avond.

Geplaatst: 5-4-2019

Ondernemers en organisaties in de toeristisch-recreatieve sector kunnen vanaf 21 februari 2019 in aanmerking komen voor een stimuleringsregeling bij de gemeente Lelystad. Het budget is bedoeld voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan ‘het verhaal van Lelystad’. Met het vaststellen van de stimuleringsregeling vrijetijdseconomie Lelystad is een bedrag van €35.000 beschikbaar gesteld.

Geplaatst: 5-4-2019

De gemeenteraad wil het nieuwe bestemmingsplan en beeldregieplan Olmenkwartier in Warande vaststellen. Volgens het nu geldende bestemmingsplan heeft het gebied al een bestemming waarmee woningbouw op deze locatie gerealiseerd kan worden. In het oude bestemmingsplan was hier alleen ruimte voor uitgifte van kavels voor particuliere woningbouw. Gezien de veranderende marktvraag is het woningbouwprogramma aangepast naar een mix aan woningen. Er is ruimte voor maximaal 150 woningen.

Geplaatst: 5-4-2019

Vanaf april komen de tulpenvelden in de buitengebieden van Dronten, Lelystad en Zeewolde weer tot bloei. Om iedereen te laten genieten van de kleurrijke bloemenzee zijn er van 13 april 2019 tot en met 5 mei 2019 verschillende tulpenroutes in de polder uitgezet. Het thema van Tulpenroute Flevoland 2019 is de Gouden Eeuw, een bloeiperiode in de zeventiende eeuw voor de handel, wetenschap en kunsten. De tulp speelde een belangrijke rol in de Gouden Eeuw.

Geplaatst: 5-4-2019

De gemeente Lelystad nodigt (zorg)ondernemers en omwonenden uit voor een bijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over het bestemmingsplan van de Ziekenhuisweg 100, de locatie waar Ziekenhuis St Jansdal gevestigd is. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken over de bestemming van het gebied rondom het ziekenhuis.

Geplaatst: 4-4-2019

De buurtmoestuin in het Amsteldiep heeft er sinds woensdag een wormenhotel bij. Het wormenhotel is een groot compostvat voor een hele buurt, waarin buurtbewoners hun gft en etensresten kwijt kunnen. Dit wordt tot compost verwerkt met behulp van wormen. De compost kunnen buurtbewoners voor hun binnen- en buitenplanten weer zelf gebruiken. En natuurlijk kan ook de buurtmoestuin hier veel van profiteren. Wethouder Elly van Wageningen overhandigde het wormenhotel officieel aan de bewoners van het Amsteldiep.

Geplaatst: 4-4-2019

Het college wil een einde maken aan illegale kamerverhuur en daaruit voortvloeiende overlast. Woningsplitsing en uitbreiding van woningen voor kamerverhuur is in Lelystad daarom tot nader order niet mogelijk. Het college heeft de geldende beleidsregels daarvoor ingetrokken en een nieuwe beleidsregel vastgesteld die meteen in werking treedt.

Geplaatst: 4-4-2019

Plegt Vos gaat als hoogste bieder van geselecteerde partijen aan de slag met 25 rijwoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen in De Olmen in Warande. Het gaat om de kavels 1.2.W3-A en 1.2.W4-D aan de Klaproos.

Geplaatst: 3-4-2019