Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Burgemeester Ina Adema en Musa Fehratovic, medewerkster van het bedrijfsrestaurant in het stadhuis van Lelystad, staan stil bij vrijheid. Dinsdag 5 maart 2019 vertelden zij aan de hand van een persoonlijk voorwerp wat hun gedachten en gevoelens zijn bij ‘In Vrijheid Kiezen’. Want dat is het jaarthema van de Nationale Viering Bevrijding. Hiervoor is de provincie Flevoland dit jaar gastheer.

Geplaatst: 6-3-2019

De provincie Lelystad heeft aan vervoerder Arriva de opdracht gegund om de komende jaren de busverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport te verzorgen. Het gaat om een rechtstreekse verbinding tussen het station en de nieuwe terminal van de luchthaven. Deze busverbinding zal worden uitgevoerd door volledig elektrische bussen. Vandaag namen gedeputeerde Jop Fackeldey, wethouder van Lelystad Ed Rentenaar, voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland Anne Hettinga en directeur Lelystad Airport Lelystad Hanne Buis alvast een elektrische bus om de route te verkennen.

Geplaatst: 5-3-2019

Wethouders Elly van Wageningen (gezondheidszorg) en Peter Schot (ruimtelijke ordening) hebben persoonlijk de complimenten namens het College van Lelystad overgebracht aan het St Jansdal ziekenhuis. “We zijn heel blij dat nu, na een heel moeilijke en onzekere periode, er weer gebouwd wordt aan een nieuw ziekenhuis in Lelystad, waarbij een groot deel van de poliklinische zorg voor onze inwoners toegankelijk is gebleven,” aldus wethouder Van Wageningen.

Geplaatst: 5-3-2019

Provinciale Staten van Flevoland hebben de ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuw Land op 27 februari 2019 vastgesteld. Francine Houben van bureau Mecanoo is de auteur van de visie. De komende jaren werkt provincie Flevoland samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, het Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad en waterschap Zuiderzeeland aan de realisatie daarvan.

Geplaatst: 1-3-2019

Deze week hebben inwoners de gecombineerde belastingaanslag ontvangen. De belastingaanslag omvat de lokale belastingen die de gemeente heft: de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. Voor inwoners en ondernemers met vragen over hun gecombineerde belastingaanslag houdt de gemeente belastingspreekuren in het stadhuis. Van 26 februari 2019 tot en met 8 maart 2019 kunnen inwoners en ondernemers tussen 09:00 uur en 16:00 uur met hun vragen terecht op het belastingspreekuur.

Geplaatst: 28-2-2019

Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor om het kredietplafond voor de starterslening met € 2 miljoen te verhogen tot maximaal € 8 miljoen. Het is de derde achtereenvolgende maal dat een verhoging nodig is. De starterslening is een succesvol instrument om de doorstroming op de Lelystadse woningmarkt te bevorderen. De lening stelt mensen in staat een eerste woning te kopen. Het gaat dan om bestaande koopwoningen tot € 180.000,-.

Geplaatst: 27-2-2019

Ongeveer 3000 mensen in Lelystad ontvangen binnenkort het verzoek om mee te werken aan een regionaal onderzoek naar trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Het onderzoek vindt plaats in 31 gemeenten die samen één woningmarktregio vormen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de opbouw van de woningvoorraad, hoe en door wie deze wordt bewoond, de verhuiswensen van huishoudens en de daadwerkelijke verhuisbewegingen binnen deze regio.

Geplaatst: 27-2-2019

Een veilige, duurzame en gezonde leef- en werkomgeving is van groot belang, daarom wordt ieder jaar een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTHUP 2019). Voor de uitvoering van de taken zijn beperkte middelen beschikbaar, daarom worden er keuzes gemaakt. Inzet is afhankelijk van werkzaamheden die een hoge prioriteit hebben of niet.

Geplaatst: 27-2-2019

PeuterKleuterfestijn 2019 barstte vrijdag 22 februari los met Dirk Schele in een uitverkochte zaal. Zijn feestelijke liedjes maakten de zaal zo opgewonden dat de zaalwachten het zweet op hun voorhoofd kregen om de kinderen van het podium af te houden. Gelukkig mocht iedereen na het concert in de Kubus foyer wel met de echte popster Dirk op de foto! Met een heuse Dirk Schele pruik en al.

Geplaatst: 26-2-2019

Op 21 februari 2019 start de gemeente Lelystad met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit onderzoek wordt gebruikers van Wmo voorzieningen gevraagd naar hun ervaringen met de Sociaal wijkteams en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad vraagt 1.500 Wmo cliënten naar hun ervaring.

Geplaatst: 21-2-2019

Op 21 februari 2019 start de gemeente Lelystad met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Jeugdhulp. In dit onderzoek wordt gebruikers van Jeugdhulp gevraagd naar hun ervaringen met het Centrum Jeugd en Gezin en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad vraagt zo’n 800 jeugdigen en hun ouder(s)/verzorgers naar hun ervaringen.

Geplaatst: 21-2-2019

De KNNV-Lelystad Vereniging voor veldbiologie heeft op 20 februari haar rapport over de watervogeltelling 2014-2018 aan wethouder Ed Rentenaar en heemraad Jan Nieuwenhuis overhandigd. De Vereniging voor Veldbiologie (KNNV-Lelystad) heeft de afgelopen 5 jaar ’s winters de watervogels in de stad geteld. Zo’n dertig leden telden in hun wijk in het tweede weekend van januari op onder andere aanwezige meerkoeten, wilde eenden, waterhoentjes en aalscholvers. Doel was vooral om het belang van stadwateren aan te tonen.

Geplaatst: 21-2-2019