Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

In overleg met de aannemer is de planning van de wegwerkzaamheden aan de Houtribweg vastgesteld. De werkzaamheden duren van 10 september tot eind oktober 2018.

Geplaatst: 1-8-2018

De waarschuwing voor blauwalg bij het Houtribhoekstrand in Lelystad is dinsdag 31 juli 2018 opgeheven. Dat heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bekendgemaakt. Er kan dus weer veilig in het water worden gezwommen en gespeeld.

Geplaatst: 31-7-2018

Afgelopen vrijdag 27 juli zat de eerste week van Summer’s Cool er alweer op en het was een daverend succes. De vakantieweek die jaarlijks door Sportbedrijf Lelystad wordt georganiseerd, blijkt voor jongens en meiden die niet op vakantie gaan een leuke en leerzame week. Tijdens de afsluitende middag gaven de kinderen onder toeziend oog van wethouder John van den Heuvel een presentatie over wat zij geleerd hebben.

Geplaatst: 30-7-2018

ISPA Vastgoed uit Almere is de winnaar van een openbare inschrijving voor twee bouwkavels in de wijk Warande. De ontwikkelaar gaat de komende periode een plan uitwerken voor maximaal 20 woningen. Zowel rijwoningen, tweekappers als vrijstaande woningen zijn hier mogelijk. In het plan moeten blijvende erfafscheidingen mee worden ontworpen.

Geplaatst: 27-7-2018

Vrijdag 27 juli is gestart met de actie om weesfietsen te verwijderen op het Stationsplein, door het opplakken van stickers op fietsen. Wethouder John van den Heuvel heeft de eerste fietsen voorzien van de sticker, waarop staat op welke datum de sticker is aangebracht. Is de sticker na 28 dagen nog steeds aanwezig dan is het een weesfiets ofwel de fiets heeft geen eigenaar. De fiets wordt dan in de week van 27 augustus verwijderd en voor 13 weken opgeslagen in de Dukaatstalling.

Geplaatst: 27-7-2018

De verbouwing van het wijkcentrum De Dukdalf aan de Punter 35-27 is gereed. Het beheer is van een zelfstandig bestuur overgegaan naar Welzijn Lelystad. Hoewel de officiële opening nog niet heeft plaatsgevonden verhuist het wijkspreekuur voor de Kustwijk met ingang van woensdag 8 augustus van het tijdelijke wijkpunt in basisschool De Toermalijn Noord (Jol 24-53) naar De Dukdalf. Ook het financieel spreekuur verhuist na de vakantieperiode naar De Dukdalf.

Geplaatst: 27-7-2018

Wethouder John van den Heuvel heeft een bezoek gebracht aan het zomerkamp van het Zeekadettenkorps Nederland in de Bataviahaven. Het zomerkamp van de zeekadetten duurt een hele week. De volgende haven waar zij aanmeren, is Lemmer. Het zomerkamp wordt ondersteund door de marine en zij stellen hiervoor diverse mensen en een aantal zeilsloepen ter beschikking. Het zomerkamp wordt georganiseerd en gerund door vrijwilligers die meestal een zeevaartachtergrond hebben.

Geplaatst: 26-7-2018

De Houtribweg in Lelystad is toe aan groot onderhoud. Dit onderhoud wordt uitgevoerd vanaf 10 september tot en met 5 oktober 2018. De Houtribweg wordt tussen de rotonde Houtribdreef en de kruising Visarenddreef tijdens deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode wordt de Houtribweg opnieuw geasfalteerd tussen de rotonde Houtribdreef en de kruising Visarenddreef. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt de Houtribweg enkele weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de uitvoering van het werk blijft de bus gebruik maken van de weg en is de bushalte bereikbaar. De ontsluitingsweg van Galjoen blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Dit geldt ook tennisvereniging ITL. Als de uitvoering volgens planning verloopt en het weer meezit, dan zijn alle onderhoudswerkzaamheden half oktober 2018 afgerond.

Geplaatst: 25-7-2018

De balie Bouwen en Bestemmingsplannen, onderdeel van het Informatieplein Wonen & Ondernemen, werkt op afspraak van maandag 23 juli tot en met 2 september 2018.

Geplaatst: 23-7-2018

Gemeente Lelystad biedt nu ook de mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerkaart voor de bestuurder of passagier digitaal aan te vragen. Dat geldt ook voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats. Voor mensen met een beperking is dit een hele verbetering. Het komt erop neer dat men de aanvraag thuis digitaal kan indienen en aanbetalen. Daarna krijgt degene een oproep om naar het stadhuis te komen voor de keuring. Indien men in aanmerking komt, kan de kaart meteen bij de Stadswinkel worden betaald en opgehaald. Wanneer mensen niet in de gelegenheid zijn om een digitale aanvraag te doen, is het uiteraard mogelijk om een aanvraag via een papieren formulier te doen.

Geplaatst: 23-7-2018

Als gastvrije stad voor bezoekers en recreanten is het belangrijk dat de toeristische bestemmingen goed bereikbaar en vindbaar zijn. Naast de gebruikelijke blauwe verwijsborden, is er ook nog de toeristische bebording. Deze zijn bruin van kleur met witte letters. Deze toeristische borden werden binnen de bebouwde kom nog niet ingezet. Gemeente Lelystad is op 18 juli 2018 gestart met de plaatsing van de toeristische borden op diverse locaties. Wethouder Ed Rentenaar heeft het eerste bord onthuld bij de Buizerdweg-Knardijk.

Geplaatst: 20-7-2018

Wethouder Elly van Wageningen heeft het schoolplein van openbare basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk officieel rookvrij verklaard. Maandag 16 juli 2018 onthulde zij het bord 'Dit terrein is rookvrij'. Tevens overhandigde de wethouder een anti-rookbord aan leerlingen van de leerlingenraad.

Geplaatst: 20-7-2018