Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Op maandag 8 oktober 2018 start de landelijke Week van de Veiligheid. Gemeente Lelystad wil in deze week het thema Veiligheid & Preventie en de rol die inwoners en ondernemers daarbij kunnen spelen, extra onder de aandacht brengen. Zo wordt op maandagavond 8 oktober 2018 speciaal voor ondernemers en medewerkers van bedrijven een bijeenkomst ‘Laat je er niet door overvallen’ georganiseerd in het stadhuis. Hierbij staat preventie van bijvoorbeeld een overval, winkeldiefstal en agressie centraal. Op zaterdag 13 oktober 2018 eindigt de week van de Veiligheid, met een themamiddag op het Stadhuisplein.

Geplaatst: 4-10-2018

TenneT, de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet, gaat de capaciteit van enkele hoogspanningsverbindingen vergroten, waaronder de verbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen en Lelystad. Deze is 52 kilometer lang. Hij werd aangelegd in de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw. Doel is om deze bestaande verbinding beter te benutten. De huidige masten blijven staan; er wordt geen nieuw tracé aangelegd.

Geplaatst: 4-10-2018

Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat de gemeente Lelystad heeft uitgevoerd onder jongeren en hun ouders die in 2017 gebruik hebben gemaakt van de jeugdhulp. De respons van het onderzoek was 13,8%. Daarmee zijn de uitkomsten uit het onderzoek statistisch niet representatief en geven ze slechts een indicatief beeld van de algemene beleving. Belangrijke uitkomst is dat de geboden jeugdhulp een voldoende krijgt van de jongeren en hun ouders maar dat er ook aandachtspunten zijn.

Geplaatst: 3-10-2018

Er wordt een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart gecreëerd door het gelijktrekken van de parkeertarieven, het systeem van achteraf betalen verder uit te breiden en te investeren in de kwaliteit van de parkeerapparatuur. Met dit voorstel aan de raad wordt door het college invulling gegeven aan het Raadsprogramma 2018 – 2022, waarin is opgenomen dat in het Stadshart een gelijk speelveld voor parkeren wordt gerealiseerd, waarbij de parkeerfaciliteiten beter aansluiten op de wensen van de gebruikers.

Geplaatst: 3-10-2018

Op zaterdag 29 september 2018 organiseerden Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad in winkelcentrum Kempenaar de gratis Infomarkt Gezonde Leefstijl. Hier konden de bewoners uit Kempenaar, Kogge en uiteraard de omringende wijken van Lelystad, zich oriënteren op een gezonde leefstijl door kennis te maken met verschillende lokale organisaties die de gezonde leefstijl ondersteunen.

Geplaatst: 3-10-2018

De Salon Open Podium Lelystad is aan haar tweede jaar begonnen. Het zondagmiddagevenement vindt eens in de twee maanden plaats in Utopodium. Zondag 30 september deed wethouder cultuur Peter Schot de aftrap voor het nieuwe Salonseizoen. Hij deed dit heel toepasselijk met de voordracht van een gedicht.

Geplaatst: 3-10-2018

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseerden Kubus en Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF) het ‘Kom Erbij Festival Flevoland’. Ruim 80 ouderen uit Lelystad genoten van workshops, ontmoetingen, lunch en muzikale optredens. Naast een gezellig uitje voor eenzame ouderen, was het festival ook een eerste moment om professionals en ouderen te laten ervaren wat kunst en cultuur voor hen kan betekenen.

Geplaatst: 3-10-2018

Op de 3e Motiemarkt wordt een recordaantal van 40 ideeën voor Lelystad behandeld. Raadsleden, deelnemers en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om dit op dinsdagavond 9 oktober aanstaande mee te maken. Inloop vanaf 18.30u, start om 19.00 uur in het Stadhuis. Burgemeester Ina Adema zal de avond feestelijk openen.

Geplaatst: 2-10-2018

De Olmen in Warande zal verder geschikt worden gemaakt voor de bouw van woningen. De Olmen is het deelgebied tussen de Parnassialaan en het Kindcentrum Warande waar nu en de komende periode nieuwbouw gaat plaatsvinden, nabij het nog aan te leggen Olmenpark.

Geplaatst: 2-10-2018

Het eerste Ommetje Circulair Lelystad is woensdag 26 september 2018 afgetrapt door wethouder Elly van Wageningen en directeur Vera Dam (NMFF). Samen met bewoners en raadsleden is er 19 kilometer gefietst langs 10 circulaire initiatieven zoals de bedrijven Peperzeel, Retourmatras en gerenoveerde Waterschapshuis.

Geplaatst: 2-10-2018

Op zaterdag 29 september was het Lelydag! Sinds 2017 is de laatste zaterdag in september omgedoopt tot Lelydag en vieren we de verjaardag van de stad. Dit verjaardagsfeestje werd georganiseerd door Lelykracht, samen met en voor alle inwoners van Lelystad. Lelydag begon met een lekkere verjaardagstaart, aangesneden door wethouder cultuur Peter Schot. In de viering van de verjaardag van Lelystad kwamen drie doelstellingen van Lelykracht samen: ontmoeten, verbinden en inwoners trots laten zijn op de stad.

Geplaatst: 2-10-2018

Op maandag 1 oktober 2018 heeft openbare basisschool De Sluis in Lelystad Haven de Kinderboekenweek en nieuwe schoolbibliotheek geopend. De feestelijk opening vond plaats op het schoolplein. Wethouder van onderwijs; Elly van Wageningen heeft de bibliotheek officieel geopend.

Geplaatst: 2-10-2018