Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Gezien het waterthema bij Het Eiland leek een trekvlot op deze plek zeer passend. Aan de ene zijde zou het trekvlot aanmeren bij Het Eiland en aan de andere zijde bij de openbare plek aan de Penningkruidstraat.

Geplaatst: 22-11-2019

Dinsdagavond 19 november 2019 opende wethouder Peter Schot de expositie amateurkunst in het stadhuis. De expositie, die te zien is tot 3 januari 2020, bestaat uit kunstwerken van de sociaal geëngageerde amateurkunstenaars: Marcia van der Mee Kaldenbach (buschauffeur) en Marco Kaldenbach (wijkagent) en schilderijen van kunstenaars die zich verbonden hebben met Utopodium.

Geplaatst: 21-11-2019

Op donderdag 21 november 2019 heeft wethouder Sparreboom het startsein gegeven voor het bouwproject ‘Groene Schouw’ in Lelystad. Het gaat om de bouw van in totaal 14 woningen. De woningen worden gerealiseerd in de bestaande stad, op de grens van de woonwijken Schouw en Gondel. Dat is conform het gemeentelijk beleid om ‘onafgemaakte plekken’ te benutten voor woningbouw. Hegeman Bouwteam heeft op het voormalige terrein van Handbalvereniging Lelystad een plan ontworpen voor 8 twee-onder-één-kapwoningen en 6 vrijstaande woningen.

Geplaatst: 21-11-2019

In het kader van de ‘Week van Palliatieve Zorg’ bezocht wethouder Nelly den Os ’t Hofje, de palliatieve unit in woonzorgcentrum Coloriet de Hoven in Lelystad. De organisaties van Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland vertelden over de zorg die zij leveren aan mensen die niet meer beter worden.

Geplaatst: 21-11-2019

Op donderdag 12 december 2019 is er een inloopavond over het project Oostvaardersoevers in het provinciehuis Flevoland (Visarenddreef 1, Lelystad). Iedereen die meer wil weten over dit project is van harte welkom. De bezoekers kunnen informatie krijgen over het project en ook hun eigen ideeën en voorstellen geven. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Geplaatst: 20-11-2019

De gemeente Lelystad start op 20 november 2019 met het verwijderen van asbest in het noordelijk deel van het oude winkelcentrum de Gordiaan. Het gaat om de leegstaande panden in de Waagpassage, nummer 13 t/m 25. Na verwijdering van het asbest wordt het noordelijk deel in het eerste kwartaal van 2020 gesloopt om plaats te maken voor de ontwikkeling van het Theaterkwartier met de nieuwe bioscoop, horeca en appartementen.

Geplaatst: 20-11-2019

In november tot medio december vindt er in het buitengebied van Lelystad aan de oostkant van de stad onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden. Dit is een seismisch onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in het buitengebied, bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis.

Geplaatst: 19-11-2019

Flevoland gaat 13,5% van de duurzame energie opwekken die in 2030 nodig is om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland). De startnotitie is inmiddels in Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap behandeld. In de startnotitie RES Flevoland wordt uitgewerkt hoe de regio gaat bijdragen de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen zoals nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) is afgesproken.

Geplaatst: 19-11-2019

Al meer dan 25 Flevolanders hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor de nieuwe eilandengroep Marker Wadden. Als het aan Natuurmonumenten ligt, blijft het hier niet bij en wordt er straks een heuse gemeenschap, een ‘community’ van 150-200 vrijwilligers gevormd.

Geplaatst: 19-11-2019

‘Een gezellige, goed verzorgde avond, waar ik even mijn zorgen thuis kon laten.’ Zomaar een reactie van een van de vele bezoekers van het mantelzorgdiner op woensdag 13 november 2019. Op 10 november was het de landelijke Dag van de Mantelzorg. Overal in het land werden activiteiten georganiseerd en ontvingen mantelzorgers een waardering. Ook in Lelystad werden de mantelzorgers in het zonnetje gezet De partners van het convenant Informele Zorg organiseerden een mantelzorgdiner.

Geplaatst: 18-11-2019

Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in Multifunctioneel Centrum Atolplaza. Vanuit deze locatie doen deelnemers door leren en werken in de wijk werkervaring op met het uitzicht op een baan in de zorg. Zij helpen wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om structurele informele hulp waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning mogelijk is.

Geplaatst: 18-11-2019

Het Aeres VMBO Lelystad kreeg vanmorgen hoog bezoek. De wethouder van Onderwijs in Lelystad, Elly van Wageningen, kwam langs om sollicitatiegesprekken te oefenen met leerlingen uit klas 4.

Geplaatst: 18-11-2019