Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Wethouder John van den Heuvel (van onder meer Armoede en Schuldhulpverlening) heeft donderdag 4 juli 2019 een bezoek gebracht aan Humanitas Thuisadministratie. Bij deze bijeenkomst waren ook vrijwilligers, deelnemers en coördinatoren aanwezig. Met elkaar ontdekten ze wat Humanitas Thuisadministratie precies doet en hoe waardevol deze activiteit is. Als afsluiting is benadrukt hoe belangrijk het werk is wat de vrijwilligers voor Humanitas Thuisadministratie doen in Lelystad en dat dit wordt voortgezet.

Geplaatst: 5-7-2019

Lelystad Airport Businesspark verwelkomt binnenkort een vestiging van Control Towers International (CTI). Op een kavel van 1,3 hectare aan de Archimedeslaan op Lelystad Airport Businesspark gaat CTI een logistieke hub bouwen. Algemeen directeur van CTI, Tal Haimovich, wethouder economische zaken Janneke Sparreboom en de directeur van OMALA, Rob Verhoeff, tekenden donderdag 4 juli 2019 de koopovereenkomst.

Geplaatst: 5-7-2019

De 45-jarige Arjen Schepers is door burgemeester en wethouders van Lelystad benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente. Op dit moment is Arjen Schepers directeur van Veiligheidsregio IJsselland. Arjen Schepers heeft veel ervaring als verandermanager; de afgelopen periode vooral in brandweer- en veiligheidsorganisaties. Gemeentelijke ervaring deed hij op als eenheidsmanager en MT-lid bij de gemeenten Kampen en Steenwijkerland. Daar was hij van 2007 tot 2014 gelijktijdig ook commandant brandweer.

Geplaatst: 3-7-2019

"Wij zijn zeer teleurgesteld dat de openstelling van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer opnieuw, nu voor de derde keer, is uitgesteld. Tegelijk stellen wij vast dat de minister alle benodigde inspanningen heeft gedaan om de luchthaven per april 2020 geopend te krijgen.” Dat zegt wethouder economische zaken Janneke Sparreboom als reactie op de brief van minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer, waarin zij aangeeft een opening per 1 april 2020 niet haalbaar te achten.

Geplaatst: 3-7-2019

Scholieren van De Steiger hebben maandag 1 juli voorlichting gekregen over veilig fietsgedrag. De projecten Studio Flits en Your Message Pro worden door Stichting TeamAlert uitgevoerd. Met de projecten wil TeamAlert jongeren bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Geplaatst: 2-7-2019

Wethouder Nelly den Os heeft afgelopen maandag een Lelypas met een waarde van € 250 overhandigd aan de heer Truin. De gemeente Lelystad verloot deze prijs jaarlijks onder panelleden die in een kalenderjaar aan alle panelonderzoeken van het LelyStadsPanel hebben meegedaan en de vragenlijsten volledig hebben voltooid. ‘Als gemeente hechten wij veel waarde aan de mening van onze inwoners’, aldus wethouder Nelly den Os tijdens de uitreiking. ‘Ik ben dan ook heel blij dat ik een trouw panellid als de heer Truin vandaag in het zonnetje mag zetten.’

Geplaatst: 2-7-2019

Vanaf juli 2019 is bellen of appen op de fiets verboden. Jongeren van Scholengemeenschap De Rietlanden zijn half juni al door TeamAlert voorgelicht over het verbod op smartphonegebruik op de fiets.

Geplaatst: 2-7-2019

Op woensdag 26 juni hebben in Lelystad 20 jongeren meegedaan aan de voorrondes voor het NK Stoepranden. De organisatie was in handen van Lelykracht in samenwerking met Jantje Beton. Stoepranden is een leuk en laagdrempelig spel, waarbij de spelers veel moeten bewegen. Met het NK Stoepranden wordt gestimuleerd dat in zoveel mogelijk buurten jong en oud spelen, bewegen en elkaar ontmoeten.

Geplaatst: 2-7-2019

Op dinsdag 25 juni organiseerde Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) een themabijeenkomst over participatie. Wethouder Wonen Janneke Sparreboom opende de bijeenkomst.

Geplaatst: 2-7-2019

Wethouder Ed Rentenaar heeft zaterdagavond 29 juni de 8e Lelystadse Soortenzoekdag geopend met het digitaal melden van een nachtvlindersoort. De Soortenzoekdag is van belang om zowel nieuwe soorten te vinden, als om meer mensen bij de Lelystadse (stads)natuur te betrekken. De afgelopen jaren zijn al heel wat soorten waargenomen, waardoor een beter beeld ontstaat van de samenhang tussen soorten in Lelystad. ‘De Soortenzoekdag is een mooie kans om onze inwoners meer bij de natuur te betrekken’, aldus wethouder Ed Rentenaar tijdens de opening. ‘Jong en oud kan zo op een leuke manier kennismaken met de grote en inspirerende rijkdom aan natuur in onze stad.’

Geplaatst: 2-7-2019

Zestien organisaties hebben op 27 juni 2019 hun handtekening gezet onder het convenant Informele Zorg. "Het beleid met betrekking tot mantelzorg en zorgvrijwilligers is een belangrijk onderdeel van het Wmo beleid," aldus wethouder Nelly den Os tijdens de opening van de bijeenkomst. "Het beroep op mantelzorgers neemt toe. Mensen blijven langer zelfstandig wonen wat vaak betekent dat mantelzorgers langer, maar ook intensiever zorgen voor hun naasten."

Geplaatst: 2-7-2019

Eind mei is firma Knipscheer druk bezig geweest met de werkzaamheden voor het aanleggen van het nieuwe voetbalveld in het Olmenpark. Het straatmeubilair en de doelpalen zijn vervolgens eind juni aangebracht. Het veld is ingezaaid en wordt voor medio juli gemaaid. Daarna kunnen de kinderen gaan voetballen. Ideaal nu de vakantie is begonnen!

Geplaatst: 2-7-2019