Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. HVC leegt de bakken op een andere dag. In de HVC afval-app en op de online afvalkalender kunnen inwoners zien wanneer welke bak wordt geleegd.

Geplaatst: 6-6-2019

Het college begrijpt de motivatie van de partijen van de Eerste Kamer om op dit moment tegen het verbod op asbestdaken te stemmen. Betaalbaarheid en haalbaarheid van het asbestdakenverbod is iets waar het college al jaren voor aan de bel heeft getrokken bij het Rijk. Toch is het college als koplopergemeente in de versnelling van het saneren van asbestdaken teleurgesteld. Het college constateert dat, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer, de noodzaak om te saneren werd onderkend. Echter het pakket aan maatregelen zoals nu is voorgesteld, is onvoldoende voor de Eerste Kamer om te kunnen instemmen met het voorstel. Ondanks de toezeggingen van de staatssecretaris.

Geplaatst: 5-6-2019

Er wordt volop gebouwd in Lelystad. Op steeds meer locaties worden nieuwe koopwoningen gerealiseerd. Tijdens de speciale Nieuwbouw Infodag op zaterdag 22 juni van 11.00 - 14.00 uur, worden de in verkoop zijnde nieuwbouwprojecten en nog beschikbare particuliere bouwkavels overzichtelijk gepresenteerd.

Geplaatst: 5-6-2019

Vanaf dinsdag 11 juni 2019 krijgen de parkeergarages Zilverpark, Neringweg, de Waag, Agoradek en parkeerplaats Ziekenhuisweg nieuw parkeerapparatuur. Hierdoor kunt u straks sneller parkeren en gemakkelijker betalen. De werkzaamheden zullen naar verwachting 5 weken duren. De parkeergarages blijven tijdens de werkzaamheden open.

Geplaatst: 5-6-2019

Op dinsdagavond 11 juni a.s. vervolgt de raad de oordeelsvormende sessie over Excellent Wonen, waar onder andere ook de locatie Noordzoom wordt besproken.

Geplaatst: 4-6-2019

Met een heerlijk zonnetje en drie podia in het Stadshart Lelystad vond zaterdag 1 juni 2019 de aftrap plaats van de campagne Iktoon. Om 12.00 uur opende Kunst & Cultuur wethouder Peter Schot de maand van de amateurkunst samen met zo’n 100 amateurkunstenaars, dansers, zangers en muzikanten uit Lelystad.

Geplaatst: 3-6-2019

Op maandag 3 juni 2019 start aannemingsbedrijf De Wilde uit Lelystad met de aanleg van de definitieve verharding op de parkeerplaats tussen het MFA gebouw/Kindcentrum Warande en de Buizerdweg. Ook komen er voetpaden en plantvakken en er wordt verlichting geplaatst. De werkzaamheden zijn onderdeel van de terreinafwerking rondom het plein met alle wijkvoorzieningen voor Warande en zullen ongeveer 5 weken duren.

Geplaatst: 31-5-2019

Burgemeester Franc Weerwind en burgemeester Ina Adema hebben woensdag 29 mei 2019 een bord onthuld bij de beukenboom die het college van Almere aan de gemeente Lelystad heeft geschonken bij het 50 jarig bestaan van Lelystad in 2017.

Geplaatst: 30-5-2019

Bij zijn afscheid van de Agora, op 29 mei 2019, heeft Jan Gras een stadhuispenning ontvangen uit handen van burgemeester Ina Adema. Jan Gras gaat na elf jaar werkzaam geweest bij de Agora als directeur en programmeur met pensioen. Hij kreeg de stadhuispenning als blijk van waardering voor zijn inzet als directeur van de Agora en als cultureel ambassadeur van Lelystad.

Geplaatst: 30-5-2019

Wethouder economische zaken, Janneke Sparreboom, heeft een bezoek gebracht aan het bedrijf robatherm Nederland. Het op industrieterrein Oostervaart gevestigde bedrijf levert luchtbehandelingssystemen in binnen- en buitenland. Het bezoek past in de reeks werkbezoeken van de wethouder aan Lelystadse ondernemingen.

Geplaatst: 30-5-2019

Vanaf zondag 2 juni wijzigt Arriva de dienstregeling van lijn 5 in Lelystad. De bus rijdt dan naar de wijk Hollandse Hout. Lijn 5 krijgt hierdoor een langere route, daarom is het noodzakelijk voor de dienstregeling om de route van lijn 5 aan te passen.

Geplaatst: 29-5-2019

Na de zomer begint de bouw van Parkwijk, de bijzondere aan het centrum van Lelystad gelieerde woonwijk. Wethouder Wonen, Janneke Sparreboom en Nina Nomden, directeur van de Lelystadse vestiging van Van Wijnen BV beklonken de ondertekening van de koop-realisatieovereenkomst voor de eerste 40 woningen.

Geplaatst: 29-5-2019