Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

De gemeenteraad heeft gevraagd om scenario’s voor de toekomst van de GR IJsselmeergroep uit te werken om dreigende financiële tekorten bij uitvoering van de sociale werkvoorziening te beheersen. Hieruit is de Social Firm als meest wenselijke samenwerkingsvorm naar voren gekomen. Dat betekent dat Concern voor Werk NV wordt veranderd naar een Social Firm, een nieuwe organisatie. En dat sluit helemaal aan bij het streven van de gemeente naar een inclusieve arbeidsmarkt. Dat betekent dat er voor iedereen, met of zonder beperking, een plaats moet zijn op de arbeidsmarkt. De Social Firm wordt een samenwerkingsverband van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk om te gaan werken aan een regionale inclusieve arbeidsmarkt. Het is een regionale onderneming midden in het Flevolandse bedrijfsleven, waar samengewerkt wordt met regionale bedrijven om een bijdrage te leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt. Begin 2020 is de Social Firm operationeel.

Geplaatst: 2-10-2019

Samen met gedeputeerde Jop Fackeldey en de wethouders van de gemeente Almere, Dronten en Zeewolde heeft wethouder John van den Heuvel symbolisch het officiële startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel. Na enkele jaren van voorbereiding kunnen inwoners in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland toegang krijgen tot snel internet.

Geplaatst: 2-10-2019

Het college heeft besloten de huidige handhavingsinzet uit te breiden vanwege de ervaren overlast vanwege (sterk) verwaarloosde pleziervaartuigen. Deze verwaarloosde pleziervaartuigen zorgen voor een verloederde uitstraling. Uit een inventarisatie blijkt dat er een aantal slecht onderhouden pleziervaartuigen aanwezig is in het Gelderse Diep en de Larservaart. Het gaat hierbij vooralsnog om 24 pleziervaartuigen die slecht zijn onderhouden en 18 pleziervaartuigen die in zeer slechte staat verkeren.

Geplaatst: 2-10-2019

Het college van Lelystad heeft besloten voor het gehele gebied tussen Larserweg en Anthony Fokkerweg voortaan één naam te hanteren: Lelystad Airport Businesspark. De naam van bedrijventerrein Larserpoort vervalt hiermee. Larserpoort maakt nu al deel uit van het door de ontwikkelingsmaatschappij NV OMALA beheerde en geëxploiteerde bedrijventerrein tussen A6 en luchthaven.

Geplaatst: 2-10-2019

Maandag 30 september 2019 brachten leerlingen van ZMLK De Zevenster - in het kader van de Kinderpostzegel Bedrijvenactie - een bezoek aan het stadhuis van Lelystad. Gemeente Lelystad gaf hiermee gehoor aan de oproep van de Stichting Kinderpostzegels om leerlingen in een veilige omgeving mee te laten doen aan de Kinderpostzegelactie, want helaas is het niet voor alle scholen mogelijk om mee te doen aan de reguliere Kinderpostzegelactie.

Geplaatst: 1-10-2019

Op zaterdag 28 en zondag 29 september vond het NK 3D boogschieten plaats bij de Lelystadse handboogschietvereniging HBS Artemis. Wethouder sport en vitaliteit, Elly van Wageningen, reikte de prijzen uit. Eerst de prijzen voor Shooter of the Year, die de wethouder samen met de secretaris van de Nederlandse Handboog Bond uitreikte. Vervolgens heeft zij de vele individuele winnaars van het NK 3D gefeliciteerd en de medailles uitgereikt. Tot slot waren er nog verschillende teams die in de prijzen vielen en een medaille ontvingen. Alle uitslagen zijn terug te vinden op de websites van HBS Artemis.

Geplaatst: 1-10-2019

Eind september 2019 verzamelden leerlingen van basisschool de Ichthus en de Vuurtoren en middelbare scholieren van Aeres en De Steiger zich aan de Beginweg in Lelystad voor het planten van bomen en bloembollen. Wethouder Nelly den Os heette de kinderen en hun ouders en leerkrachten welkom. "Ik vind het belangrijk om iedereen, van jong tot oud, bewust te maken van het belang van onze natuur en dat we hier zuinig op moeten zijn."

Geplaatst: 1-10-2019

30 september jl. heeft Trebbe de eerste paal geslagen voor de realisatie van 30 sociale huurwoningen voor Centrada en 55 beleggershuurwoningen voor Trebbe-Leyten. Naar verwachting wordt de laatste woning voor de zomer 2020 opgeleverd. Met de realisatie van deze woningen wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeente Lelystad om meer huurwoningen in Lelystad te realiseren.

Geplaatst: 30-9-2019

Gemeente Lelystad is op zoek naar Lelystadse helden die een voorbeeld zijn voor leeftijdsgenoten en het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Voor die jongens en meisjes is er het jeugdlintje. Het kan bijv. gaan om vrijwilligerswerk, mantelzorg, het redden van een leven, het doen van een uitvinding of het vestigen van een record. Door hen in het zonnetje te zetten, wil de gemeente Lelystad de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en jongeren stimuleren.

Geplaatst: 30-9-2019

Zaterdag 28 september 2019 was het Nationale Burendag. Het team van Mensen Maken de Buurt stond samen met het team Opbouwwerk van Welzijn Lelystad ’s morgens in de wijken met koffie, thee en koekjes om te horen hoe inwoners het wonen in hun buurt ervaren. Het was een stralende ochtend zonder de voorspelde regen.

Geplaatst: 28-9-2019

Peter Klooster heeft bij zijn afscheid van de gemeente Lelystad een stadhuispenning ontvangen uit handen van wethouder Nelly den Os. Hij kreeg de stadhuispenning vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de Lelystadse samenleving. De stadhuispenning werd hem door het college van Lelystad toegekend.

Geplaatst: 28-9-2019

Afgelopen week is het bouwrijp maken voor het Eiland wonen in Warande verder opgepakt. Naar verwachting zal dit project, drie van de vier eilanden, in oktober aan ontwikkelaars worden aangeboden. Hun inschrijvingen worden geselecteerd op basis van kwaliteit, duurzaamheid en prijs.

Geplaatst: 27-9-2019