Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met de Kluswinkel in de Zuiderzeewijk. Een initiatief van de gemeente Lelystad, Woonstichting Centrada en het Werkbedrijf Lelystad. Een re-integratieproject, waarbij werkzoekenden met een uitkering worden ingezet om bewoners in de buurt te ondersteunen bij het klussen. In de praktijk werd duidelijk dat naast deze technische klusjes er ook ander werk is in de buurt. Het gaat dan vooral om praktische zaken, zogenaamde kleine klussen, zoals boodschappen doen. Deze vraag naar eenvoudige, informele ondersteuning groeit in de wijken. Daar tegenover staat een groep Lelystedelingen die een uitkering heeft en door allerlei omstandigheden (nog) niet kan werken, maar wel kleine klussen kan doen. Door invulling te geven aan deze “maatschappelijke banen” brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar. Vrijdag 10 mei is bij de Kluswinkel de eerste overeenkomst uitgereikt aan Peter Russcher door wethouder John van den Heuvel en Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf

Geplaatst: 10-5-2019

De oplevering van een nieuw bestrate en met nieuw straatmeubilair aangeklede winkelstraat De Promesse laat nog heel even op zich wachten. De laatste weken is hard gewerkt aan een aantrekkelijker en publieksvriendelijker winkelomgeving. Er zijn zitelementen aangebracht; gevulde bloembaken zorgen voor meer groen en kleur; gecombineerd met waterelementen levert dat straks een speelser, levendiger en verrassender Stadshart op.

Geplaatst: 10-5-2019

Het college van Lelystad heeft overeenstemming bereikt met een projectontwikkelaar voor de bouw van een bioscoop in het Stadshart. De bioscoop wordt onderdeel van de ontwikkeling van het Theaterkwartier.

Geplaatst: 8-5-2019

In het Raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts” wordt ingezet op de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van de Lelystadse kust in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, ministeries, de regio en de MRA. De ontwikkeling van de kust is een speerpunt van het college. De kust inspireert tot aantrekkelijke vergezichten, maar ook tot uiteenlopende visies. De afgelopen jaren hebben diverse overheden en organisaties ontwikkelingen in gang gezet die invloed hebben op het kustgebied. De Kustvisie biedt duidelijkheid aan en houvast voor andere overheden en ontwikkelende partijen over de beoogde ontwikkelingsrichting van gemeente Lelystad voor de kustzone. De ontwerp Kustvisie wordt nu vrijgegeven voor inspraak voor zes weken.

Geplaatst: 8-5-2019

Het College van Lelystad verleent een subsidie van € 84.000,- aan praktijkschool de Steiger voor de uitvoering van het project ‘betekenisvol arrangeren’ voor kalenderjaar 2019 tot eind schooljaar 2020-2021. Met ‘betekenisvol arrangeren’ wordt aan leerlingen vanuit hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, onderwijs gegeven. Het gaat om leerlingen die qua ondersteuningsbehoefte meer vragen dan de Steiger kan bieden. Met de subsidie wordt mogelijk gemaakt om meer kinderen in het regulier onderwijs te houden.

Geplaatst: 8-5-2019

De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd om een definitieve oplossing te zoeken voor campers in de openbare ruimte. In het UVP Vrijetijdseconomie Lelystad (2016) zijn de mogelijkheden voor camperplaatsen onderzocht. Er is overleg geweest met de exploitanten van de campings, de haven naast het Houtribstrand, het strandpaviljoen daar en de pachter van het café halverwege de dijk Lelystad-Enkhuizen. Deze gesprekken zijn de basis geweest voor de regels die door het college zijn vastgesteld.

Geplaatst: 8-5-2019

Om de drie jaar laat City Marketing Lelystad in samenwerking met gemeente Lelystad een imago onderzoek uitvoeren. De eerste meting was in 2007, toen scoorde het imago van Lelystad onder niet-inwoners een 5,8 en in 2015 scoorde het slechts een 5,6. In het onderzoek van eind 2018 is dit cijfer gestegen tot een 6,2! Het gemiddelde cijfer onder eigen inwoners is ten opzichte van 2007 met 0,5 punt gestegen.

Geplaatst: 8-5-2019

De gemeente Lelystad heeft de prijzen van een select aantal particuliere bouwkavels in Warande verlaagd. Voor deze kavels geldt dat er vanwege de vorm en/of grootte van de kavel, geen standaardwoning op past. Voor een passend ontwerp is daarom de inzet van een architect gewenst. Dat brengt extra kosten met zich mee. Om kopers tegemoet te komen zijn daarom de geselecteerde kavels in prijs verlaagd. De resterende kavels blijven op het vastgestelde prijspeil.

Geplaatst: 8-5-2019

Gemeente Lelystad geeft enkele nieuwe particuliere bouwkavels uit in Warande. In gebied De Olmen, tussen vaart en het Olmenpark, komen in totaal drie nieuwe blokken met kavels bij het water of bij het park. De kavels variëren van 299 m2 tot 500 m2. Ook is het mogelijk om met twee gezinnen een twee-onder-één-kapwoning te bouwen. De kavels hiervoor variëren van 217 m2 tot 252 m2. De prijs per m2 is € 363,00.

Geplaatst: 8-5-2019

Zaterdag 4 mei 2019 gaf wethouder Nelly den Os het startsein voor de “Hou ’t Schoon – De Afvalrace!”. Zij deed dit op het markplein Agorahof, waar RTL opnamen maakte voor het bekende Telekids-programma. Enthousiaste kinderen deden mee aan het spannende, humoristische en educatieve spelprogramma.

Geplaatst: 7-5-2019

Samen met lokale partners zoals Provincie Flevoland, Rabobank, Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en DE-on Flevoland organiseert de Energieke Regio Noord Oost Nederland een informatie- & inspiratiebijeenkomst voor vastgoedeigenaren en ondernemers in Lelystad.

Geplaatst: 6-5-2019

Zo'n tien uur na het middernachtelijk aansteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen arriveerden hardlopers van AV Spirit Lelystad en de Stichting Sport en Integratie Lelystad zondag 5 mei 2019 in het Lelycentre. Daar droegen zij de fakkel over aan wethouder Nelly den Os, zodat zij het Lelystadse bevrijdingsvuur kon aansteken.

Geplaatst: 5-5-2019