Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

De gemeenteraad ziet - met 48 ideeën van inwoners - een drukke vierde Motiemarkt tegemoet.

Geplaatst: 12-9-2019

De detailhandel is een dynamische sector. De laatste jaren laten zien dat er landelijk en ook in Lelystad in korte tijd veel verandert. Om die reden heeft de gemeente in de afgelopen periode deelgenomen aan twee onderzoeken naar de huidige stand van zaken van de detailhandelssector in Lelystad. Daarbij is ook gekeken naar trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel in het algemeen. Het college informeert de raad over de resultaten van de onderzoeken.

Geplaatst: 12-9-2019

Gemeente Lelystad kampt, net als vele andere gemeenten, met flinke tekorten op de jeugdhulp. De prognose voor 2019 laat een extra tekort zien van € 3,1 miljoen. Voor een groot deel kan dit nog gedekt worden vanuit de reserve sociaal domein. Echter, voor 2020 en de jaren daarna verwacht het college dat het tekort groter wordt als verdere maatregelen en/of bezuinigingen uitblijven.

Geplaatst: 11-9-2019

Rie en Ger Mol-de Goede vierden op 7 september hun 65-jarige huwelijk. Burgemeester Ina Adema ging bij het echtpaar op bezoek om ze te feliciteren en een bloemstuk te overhandigen.

Geplaatst: 9-9-2019

Zaterdag 7 september heeft burgemeester Ina Adema het schip van het zeekadettenkorps Lelystad gedoopt. Het schip kreeg de naam Port of Lelystad en is daarmee het enige zeekadettenschip dat de naam van zijn thuishaven draagt.

Geplaatst: 7-9-2019

Bij de opening van de landelijke Stadsdichtersdag op zaterdag 7 september heeft burgemeester Ina Adema aan Gerard Beense en Felix Guérain het stadscompliment uitgereikt als blijk van waardering voor hun inzet voor dit evenement vanaf het eerste begin.

Geplaatst: 7-9-2019

Dinsdag 27 augustus heeft het college van Lelystad besloten De Kubus, Agorabaan 3 te Lelystad, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Aanleiding voor dit voornemen vormt de aanvraag voor de aanwijzing door het Cuypersgenootschap. Dit is een landelijke organisatie die zich sterkt maakt voor cultuurhistorische gebouwen uit de 20e eeuw. Met dit besluit wil het college bijdragen aan het creëren van een herkenbaar en identiteitsvol Lelystad, een identiteit die deels gebaseerd is op haar bijzondere historische achtergrond. Het bijzondere karakter van het gebouw op cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig vlak zijn van grote waarde voor Nederland en Lelystad zelf. Het is daarom belangrijk dit gebouw te beschermen. Het college heeft de erfgoedcommissie gevraagd een advies op te stellen. Op basis van dit advies neemt het college later een definitief besluit.

Geplaatst: 5-9-2019

Burgemeester Ina Adema heeft woensdag 4 september 2019 de HISWA te water geopend. De grootste in-water bootshow van Noord-Europa vindt dit jaar voor de tweede maal plaats in evenementenhaven Bataviahaven in Lelystad.

Geplaatst: 4-9-2019

De doorgaande weg van de Geldersedreef richting de winkelcentrum de Boswijk Horst 20-30 gaat in verschillende fases dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Van 9 september tot en met 21 oktober. Tijdens deze periode gelden er omleidingsroutes.

Geplaatst: 4-9-2019

Gemeente Lelystad en Stichting Seniorenbouw Flevoland organiseren maandag 16 september 2019 een informatieavond over een woningbouwplan op een locatie in de wijk Punter. Voorheen was daar een supermarkt van Aldi gevestigd. Stichting Seniorenbouw Flevoland heeft een plan gemaakt voor acht koopwoningen. Het gaat om 4 seniorenwoningen en 4 gezinswoningen.

Geplaatst: 4-9-2019

Gemeente Lelystad moet bezuinigen en dat gaat iedereen merken. Er komt minder geld binnen van het Rijk en daardoor hebben we een tekort. Onze uitgaven moeten daarom omlaag of onze inkomsten omhoog. Het college denkt op dit moment na over waarop we kunnen bezuinigen. Het gaat om een bedrag van meer dan € 7 miljoen. Het college wil graag uw mening weten. Daarom de vraag: “Waarop wilt u dat niet bezuinigd wordt?” Is dat op het groen in de stad of op culture evenementen? Op sportverenigingen, onderwijs of iets anders?

Geplaatst: 3-9-2019

De Kubus heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Geplaatst: 30-8-2019