Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad moet beslissen over plan van aanpak huisvesting statushouders

Geplaatst: 25-9-2019

De gemeenteraad van Lelystad krijgt van het college drie opties voorgelegd over een plan van aanpak voor de huisvesting van asielzoekers die een vergunning hebben om in Nederland te mogen blijven. De gemeente Lelystad loopt achter bij de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten.

Achterstand 

De achterstand heeft te maken met de in november 2018 aangenomen motie om vergunninghouders geen urgentie meer te verlenen bij het toewijzen van een sociale huurwoning door woonstichting Centrada. Als toezichthouder op de uitvoering door gemeenten van de wettelijke taakstelling heeft de provincie Flevoland de gemeente Lelystad opgedragen om komende maand, in oktober 2019, een plan van aanpak in te dienen voor het inhalen van de achterstand.

Drie oplossingen

Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad nu drie mogelijke oplossingen voor:

  1. Vasthouden aan de aangenomen motie en de huisvesting van vergunninghouders overlaten aan de provincie, waarbij de kosten die de provincie maakt voor rekening van de gemeente Lelystad zijn;
  2. Het aantal te huisvesten vergunninghouders onderbrengen in de (duurdere) particuliere vrije sector. Dan blijven vergunninghouders buiten de urgentieregeling voor toewijzing van sociale huurwoningen en wordt de motie conform de wens van de raad uitgevoerd. Het verschil in huurprijs tussen een woning van Centrada en de particuliere sector komt wel voor rekening van de gemeente.
  3. Voor dit jaar (2019) de urgentieregeling van toepassing verklaren voor hereniging van vergunninghouders met reeds in Lelystad gevestigde gezinsleden. Voor 2020 zoekt de gemeente dan naar andere oplossingen, die zowel tegemoetkomen aan de motie van de gemeenteraad als aan de wettelijke taakstelling van huisvesting van vergunninghouders. Die oplossing denkt het college te vinden in het realiseren van nieuwe woonruimte in de vorm van een zogenoemde ‘midstayvoorziening’: tijdelijke woningen voor huisvesting van onder meer vergunninghouders van waaruit ze later kunnen doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning.

Taakstelling

Nadat in november 2018 de raad de motie heeft aangenomen om vergunninghouders geen urgentie meer te verlenen bij het toewijzen van een sociale huurwoning, zijn er geen woningen meer toegewezen met urgentie aan vergunninghouders. De achterstand in taakstelling voor 2019 is inmiddels (per 1 september 2019) opgelopen tot 49 personen. Deze 49 mensen maken deel uit van 17 gezinnen waarvan al iemand in Lelystad woont. De taakstelling voor 2020 is nog niet bekend, maar bedraagt naar verwachting hetzelfde aantal mensen als dit jaar.

Kosten

Het college heeft een berekening gemaakt van de mogelijke kosten die de voorgestelde oplossingen met zich brengen. Bij optie 1 kunnen de door de provincie in rekening te brengen kosten oplopen tot meer dan € 210.000,-. Het door de gemeente bij te leggen verschil in huurprijs tussen een sociale en een particuliere woning in geval van optie 2 bedraagt naar verwachting € 170.000,-. De derde optie is kostenneutraal.

Plan van aanpak

De optie die straks de voorkeur heeft van de gemeenteraad, wordt uitgewerkt in een beknopt plan van aanpak en ingediend bij de provincie.