Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Vrijwillig vuurwerkvrije zones in Lelystad

Geplaatst: 22-10-2019

De gemeente wil de jaarwisseling voor iedereen zo veilig, gezond en prettig mogelijk laten verlopen. Een deel van de Lelystedelingen ervaart overlast van vuurwerk. De komende jaarwisseling wil de gemeente bewoners de mogelijkheid bieden een vrijwillig vuurwerkvrije zone in te stellen.

Voldoende draagvlak

Bewoners die hun straat of buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen een aanvraag indienen. Met posters wordt dan aan mensen gevraagd geen vuurwerk af te steken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Een voorwaarde is dat er in de buurt voldoende draagvlak voor de vuurwerkvrije zone is en dat de initiatiefnemer dit ook kan aantonen. De gemeente stelt de posters beschikbaar aan de initiatiefnemers. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Aanvragen

De gemeente Lelystad heeft een kort stappenplan gemaakt aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om ondersteund te worden door de gemeente. Het stappenplan is terug te vinden op www.lelystad.nl/lelystadvuurwerkvrij. Voor aanvullende vragen kan contact opgenomen worden met één van de bewonersconsulenten van de gemeente. Aanvragen kunnen worden ingediend door een mailtje te sturen naar veilig@lelystad.nl. Aanvragen dienen uiterlijk 30 november bij de gemeente binnen te zijn.