Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Leveranciers hulpmiddelen presteren ruim voldoende tot goed

Geplaatst: 30-10-2019

De gemeente Lelystad werkt sinds begin 2018 samen met drie leveranciers van hulpmiddelen. Het gaat om de levering en het onderhoud van bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen die in bruikleen worden gegeven aan inwoners met een mobiliteitsbeperking. Onderzoek onder de gebruikers wijst uit dat de drie leveranciers worden gewaardeerd met een ‘ruim voldoende tot goed’.

Het onderzoek, uitgevoerd door Bureau BS&F, werd voor het eerst sinds de start van de samenwerking met Hulpmiddelencentrum, Medipoint en Welzorg gehouden. Het onderzoek geldt als een ‘nulmeting’ en wordt de komende jaren periodiek herhaald. Zo ontstaat een steeds betrouwbaarder beeld van de ervaren kwaliteit. Dit eerste onderzoek onder alle ruim 1.500 gebruikers kende een respons van ruim 14%.

Keuze mogelijkheid

Begin 2018 koos de gemeente ervoor meerdere leveranciers te contracteren en zo de gebruikers keuze te bieden. De keuze mogelijkheid werd bovendien gezien als een middel om leveranciers uit te dagen tot hoogwaardige dienstverlening. Wethouder Den Os zegt hierover: ‘We zien nu dat keuzevrijheid werkt, gebruikers zijn meer tevreden en de dienstverlening van de drie leveranciers wordt positief beoordeeld. Dat geeft vertrouwen in een duurzame samenwerkingsrelatie voor de komende jaren.’

Waardering

De waardering van gebruikers wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website over Wmo hulpmiddelen. Dit helpt nieuwe gebruikers bij hun keuze voor een leverancier. Ook kunnen gebruikers op www.lelystad.nl/hulpmiddelen lopende het jaar hun ervaringen delen of aangeven te willen overstappen naar een van de andere gecontracteerde leveranciers.