Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Inloopavond over Oostvaardersoevers op 12 december

Geplaatst: 20-11-2019

Op donderdag 12 december 2019 is er een inloopavond over het project Oostvaardersoevers in het provinciehuis Flevoland (Visarenddreef 1, Lelystad). Iedereen die meer wil weten over dit project is van harte welkom. De bezoekers kunnen informatie krijgen over het project en ook hun eigen ideeën en voorstellen geven. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Verbinding

Oostvaardersoevers is een project van Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad. Het doel van het project is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Hierdoor kunnen vissen en andere waterdieren makkelijker van het ene naar het andere gebied. Dit versterkt de natuur en de natuurbeleving in de drie gebieden. Op dinsdag 10 december is er in het stadhuis van Almere van 19.00 tot 21.00 uur ook een inloopavond. Lelystedelingen zijn ook op deze avond van harte welkom.

Natuur en recreatie versterken  

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden zijn nu van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. De komende periode onderzoeken de partijen wat de beste, innovatieve oplossing is, waarbij rekening gehouden wordt met de waterveiligheid, de provinciale weg en het verschil in waterhoogte. Het verbinden van de gebieden zorgt ervoor dat water, voedingsstoffen en vissen van het ene naar het andere gebied kunnen. Zo geeft het project Oostvaardersoevers invulling aan de ambitie van Nationaal Park Nieuw Land om de natuur te verbinden, te versterken en te vergroten en royaal ruimte te bieden aan natuurbeleving.

Startsein voor Oostvaardersoevers

In november 2019 ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing van het project Oostvaardersoevers, na afstemming met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hiermee is een akkoord gegeven om verder te onderzoeken hoe de verbinding gerealiseerd kan worden. Voor meer informatie over Oostvaardersoevers kunnen belangstellenden kijken op de website www.markermeerijmeer.nl/oostvaardersoevers.