Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Eerste expertmeeting over toeristische ontwikkeling van Lelystad een succes

Geplaatst: 1-11-2019

Tijdens de tweede editie van de HISWA te Water, begin september in Bataviahaven, organiseerde gemeente Lelystad een expertmeeting. Diverse experts op het gebied van toerisme, retail en vastgoed waren aanwezig om mee te denken over de toeristische ontwikkeling van Lelystad. Dat Lelystad potentie heeft om uit te groeien tot een toeristische bestemming, werd door iedereen onderschreven. Onder leiding van Caroline Nederhof van Imagine Leisure is vooral stilgestaan bij de vraag hoe je dit doet en wat de randvoorwaarden zijn voor succes. De belangrijkste boodschap vanuit de experts aan de gemeente was in ieder geval: Kies, maak duidelijk wat je kiest en houd hieraan vast.

Hoofdstad van de Nieuwe Natuur

Met de uitvoering van het programma Vrijetijdseconomie, het opstellen van de Kustvisie en met Lelystad Next Level zijn de afgelopen jaren hierin flinke stappen gezet. Dit heeft ertoe geleid dat het DNA van Lelystad steeds duidelijker wordt. Hoofdstad van de Nieuwe Natuur wordt door de experts als een uniek en krachtig verhaal gezien. Vanuit deze basis en de kernpositionering van de verschillende toeristische gebieden moet de gemeente de verdere ontwikkeling van Lelystad als toeristische bestemming inzetten. De aanwezigen benadrukten daarbij dat marketing en promotie van essentieel belang zijn. Men heeft vaak nog een bepaald beeld van de stad, terwijl de stad veel te bieden heeft voor bezoekers en marktpartijen.

De potentie van Bataviakwartier benutten

Om Hoofdstad van de Nieuwe Natuur waar te kunnen maken, heeft vooral de kust van Lelystad de troeven in handen. Bataviakwartier speelt als poort tot het Nationaal Park Nieuw Land hierin een centrale rol. Dit is de plek waar natuur, water en stad bij elkaar komen. De toevoeging van leisure, hotels, evenementen, riviercruises en de verbetering van de bereikbaarheid draagt bij aan een aantrekkelijker Bataviakwartier, vinden de experts. Hiermee kan Lelystad een stevigere positie innemen in het regionale toeristische aanbod binnen de metropoolregio Amsterdam.