Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Waterplan Warande nadert realisatie

Geplaatst: 13-9-2018

Maandag 17 september 2018 wordt door Van Lenthe Dalfsen gestart met werkzaamheden nabij de rotonde Westerdreef. Dit werk maakt deel uit van de maatregelen voor het peilbesluit Warande en zorgt voor een verbinding tussen het water in en rond Warande en het Havendiep.

Aanleg duiker

Er wordt een duiker met een stuw geplaatst. Hierdoor kan het waterpeil in Warande worden geregeld en wordt overtollig water afgevoerd naar het Havendiep. Naast de aanleg van de duiker zullen de nodige grondwerkzaamheden worden verricht voor de verdere inpassing. Het totale werk zal ongeveer drie weken in beslag nemen. Met name tijdens het plaatsen van de duiker zal er enige hinder kunnen ontstaan voor de fietsers langs de Larserdreef. De werkzaamheden zullen echter grotendeels naast het verkeer plaatsvinden. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de overstort in de Torenvalktocht verwijderd.