Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Terreinafwerking Warande van start

Geplaatst: 13-9-2018

Afgelopen week is De Wilde uit Lelystad gestart met de aanleg van de definitieve rijbaan en de parkeerplaatsen in de Egelkopstraat in Warande. Daarmee is een langere periode van straat- en groenwerkzaamheden in de wijk van start gegaan. De komende jaren zullen op verschillende plaatsen trottoirs worden aangelegd, zal parkeergelegenheid worden uitgebreid en worden de bouwstraten vervangen door nieuwe verharding. Verder zullen bomen worden geplant, wordt beplanting aangebracht en gras ingezaaid. De aannemer zal de hinder tot een minimum beperken.

Werkzaamheden inrichting openbare ruimte en bouw woningen naast elkaar

Naast de inrichting van de openbare ruimte, wordt er nog op verschillende plaatsen gebouwd. Hierdoor lijkt het alsof de aannemer her en der in de wijk bezig is, maar de werkzaamheden aan de weg en de bouw van en aan woningen moeten elkaar niet hinderen. Aannemer en gemeente hebben samen gekeken welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder de bouw van derden te veel te hinderen. Hierdoor is nu inzichtelijk waar tot en met december aan de weg zal worden gewerkt. Aan het eind van dit jaar zal een deel van de verhardingen van de Poelkruidstraat en Parnassialaan worden aangelegd. Daarbij wordt nauwlettend gekeken naar onder andere de routes voor bouwverkeer. De gemeente wil na aanleg van de definitieve verharding de schade door bouwverkeer zoveel mogelijk voorkomen.

Start groenwerkzaamheden

De komende periode zal behalve in de omgeving van de Egelkopstraat en de Boterbloemhof ook worden begonnen in de Zilverschoonlaan, waar behalve het straatwerk dit jaar ook de bomen tegenover de woningen worden geplant. De bomen aan de zijde van de woningen worden volgend voorjaar geplaatst, net als andere groenvoorzieningen. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie. Voor volgend jaar zijn werkzaamheden gepland aan de Zilverschoonlaan, de Penningkruidstraat en in de kavels van deelplan 1. Via de nieuwsbrief Warande zal de gemeente de voortgang van de werkzaamheden verder onder de aandacht houden.