Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Extra begeleiding en ondersteuning voor psychisch kwetsbare mensen in Lelystad

Geplaatst: 14-9-2018

Ondersteuning Thuis (Kwintes en Woonzorg Flevoland) en Welzijn Lelystad namens de Sociaal Wijkteams, zijn door de gemeente Lelystad gevraagd in 2018 het project 'Versterking integrale ondersteuning aan kwetsbare inwoners in Lelystad' gestalte te geven met als doel iedere inwoner deel te laten nemen aan de samenleving. Op 11 september 2018 vond de aftrap van dit mooie project plaats door wethouder Nelly den Os.

Structurele en incidentele middelen

Door de veranderingen in de wetgeving verschuiven taken en verantwoordelijkheden steeds meer richting gemeentes. Deze landelijke ontwikkelingen hebben, onder andere in Lelystad, gevolgen voor psychisch kwetsbare mensen. Gemeente Lelystad gaat voor een samenleving waarin mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burgers. De gemeente zet daarom extra in op begeleiding en ondersteuning. "Doordat alle partijen met hun eigen deskundigheid rondom een persoon verbinden en samenwerken, ontstaat een sluitend netwerk waardoor deze persoon gedurende langere tijd blijvend geholpen en gevolgd wordt. Hij of zij blijft in beeld en verdwijnt niet van de radar," vertelt wethouder Nelly den Os.

Aanpak gericht op activering en tegengaan vereenzaming

De aanpak van Kwintes, Woonzorg Flevoland en Welzijn Lelystad omvat verschillende onderdelen die er samen voor moeten zorgen dat psychisch kwetsbare inwoners de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Onder meer door het geven van voorlichting en advies aan psychisch kwetsbare mensen én aan hun directe buren en naasten, het stimuleren van inloop en dagopvang om vereenzaming tegen te gaan, versterking van de ketensamenwerking via integrale teams per wijk en het transformeren van (beschermd) wonen naar vormen van beschut- en begeleid wonen.