Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwikkelingen in De Olmen weer stap verder

Geplaatst: 2-10-2018

De Olmen in Warande zal verder geschikt worden gemaakt voor de bouw van woningen. De Olmen is het deelgebied tussen de Parnassialaan en het Kindcentrum Warande waar nu en de komende periode nieuwbouw gaat plaatsvinden, nabij het nog aan te leggen Olmenpark.

Aanleg riolering en verharding

Timmer Grond-, Weg- & Waterbouw uit Nijkerk start binnenkort met de aanleg van riolering en verhardingen in De Olmen. De grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een locatie elders in Warande. Hierdoor zal er in de komende maanden veel grondtransport zijn over de Parnassialaan en de Ranonkellaan. De riolering wordt gelegd en verhardingen aangebracht. De eerste woningen langs de Ranonkellaan zullen inmiddels zijn bewoond als de werkzaamheden te zijner tijd worden afgerond.

150 woningen

In De Olmen zullen na december, naast de reeds gebouwde woningen, nog ongeveer 150 woningen worden gebouwd. Hiervan is een deel sociale rijwoningen, maar er worden ook appartementen en vrijstaande woningen gerealiseerd. Partijen hebben reeds aangegeven graag in De Olmen woningen te willen gaan ontwikkelen.

We houden u op de hoogte

In het verlengde van de Parnassialaan wordt een parkeerlocatie aangelegd voor te realiseren woningen in het water. Gedurende de werkzaamheden zullen er verschillende tijdelijke maatregelen genomen worden. Doordat er verschillende partijen gelijktijdig of vlak na elkaar aan het werk gaan, is nog niet precies bekend welke maatregelen wanneer moeten worden genomen. Wij vertrouwen er op dat het werk voortvarend zal verlopen en houden u via de nieuwsbrieven op de hoogte.