Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onderhoud bomen fietspad De Stelling, De Schans en De Veste

Geplaatst: 5-10-2018

In november 2018 wordt onderhoud uitgevoerd aan de bomen langs het fietspad in De Stelling, De Schans en De Veste. Aan beide zijden van het doorgaande fietspad zijn veel bomen in slechte gezondheid of ziek. Om gevaarlijke situaties als omwaaien of takbreuk te voorkomen, worden deze bomen verwijderd. Langs het fietspad worden nieuwe bomen geplant. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt langs het fietspad een gezonde boomstructuur gecreëerd met een mooie, groene uitstraling. De kapwerkzaamheden starten in november 2018 en in december 2018 worden de nieuwe bomen geplant.

Informatiestand donderdag 18 oktober 2018

Op donderdag 18 oktober 2018 is er een informatiestand in het stadhuis. Geïnteresseerden kunnen de ontwerptekeningen van het fietspad bekijken en vragen stellen over de werkzaamheden. Iedereen is welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Het schetsontwerp is ook te bekijken op www.lelystad.nl/bomenfietspad. Hier is ook informatie te vinden over de nieuwe bomen en over de werkzaamheden per wijk.

Planning uitvoering

Na het kappen van de bomen, worden ook de boomstronken verwijderd. Vervolgens worden nieuwe bomen geplant en onderliggende hagen en plantsoen hersteld. Fietsers ondervinden enige overlast van de werkzaamheden omdat zij soms een alternatieve route moeten volgen om op de bestemming te komen. Als de weersomstandigheden meezitten, dan is het werk voor het einde van het jaar afgerond.