Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad op Stadsexpeditie in Zuiderzeewijk

Geplaatst: 22-10-2018

Op donderdag 18 oktober 2018, stond de Zuiderzeewijk centraal tijdens de Stadsexpeditie van het leernetwerk het Nieuwe Stadmaken. De dag stond geheel in het teken van bewonersinitiatieven. Een verhelderende stadswandeling langs buurtinitiatieven in de Zuiderzeewijk, een interessante workshop ‘Van concurrentie naar co-creatie’ en het geslaagde bewonersinitiatief Benefiet Budget Diner waren enkele programmaonderdelen.

Budget Diner

Wethouder Nelly den Os opende het Benefiet Budget Diner van initiatiefnemers Rita en Etienne Elmzoon: “Bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol bij het voorzien van de behoeften in en binding met de wijk. Het is dus aan alle partijen om te zoeken naar een nieuwe invulling van hun eigen rol, waarbij zij elkaar ondersteunen. Dit diner is een mooie aanleiding om verder na te denken over samenwerking”. Voor het diner waren door de ideeënmakelaar actieve bewoners uit de hele stad uitgenodigd om te netwerken en te vertellen over hun initiatief voor de wijk.

Mensen Maken de Buurt

Het budget Diner in de Zuiderzeewijk is mogelijk gemaakt door ‘Mensen Maken de Buurt’, waarmee gemeente Lelystad initiatieven ondersteunt van, voor en door de buurt. Om de bewonersparticipatie te versnellen heeft gemeente Lelystad heeft 2,5 jaar geleden gekozen voor het aantrekken van een ideeënmakelaar binnen Mensen Maken de Buurt. Op dit moment ligt de evaluatie van Mensen Maken de Buurt/ideeënmakelaar bij de gemeenteraad, waarbij het college voorstelt om de budgetten voor Mensen Maken de Buurt en de ideeënmakelaar te continueren.

Indienen ideeën

Alle ideeën die zorgen voor een fijne buurt én waar bewoners zelf een bijdrage aan leveren, kunnen gemaild worden naar mensenmakendebuurt@lelystad.nl of telefonisch gemeld bij de ideeënmakelaar of bewonersconsulent. Dit kan via telefoonnummer 14-0320. Ook kan het idee ingediend worden op de website www.mensenmakendebuurt.nl. Op de website is ook meer informatie te vinden over de campagne en over lopende projecten in de stad, bijvoorbeeld het Budget Diner in de Zuiderzeewijk.