Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Lelystad brengen knelpunten klimaatverandering in kaart

Geplaatst: 30-11-2018

Dinsdag 27 november heeft de gemeente Lelystad samen met het Waterschap Zuiderzeeland een Stresstest in 1 dag gedaan. De Stresstest heeft laten zien waar in Lelystad mogelijke knelpunten zijn als gevolg van klimaatverandering op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Ook is bekeken welke maatregelen er mogelijk genomen moeten worden om deze knelpunten te verhelpen, zodat Lelystad Klimaatrobuust wordt en dus bestand tegen extreme weersomstandigheden. Alle gemeenten en provincies in Nederland zijn verplicht in kaart te brengen of zij in 2050 Klimaatrobuust kunnen zijn. Lelystad is de tweede gemeente in Flevoland die de Stresstest heeft uitgevoerd.

Wethouder op locatie om knelpunten te bespreken

Knelpunten

Uit de test blijkt dat de groenstructuur in Lelystad niet optimaal bestand is tegen hitte en langdurige droogte, wat tijdens de weersomstandigheden van afgelopen zomer goed zichtbaar was. Ook blijkt dat bij hevige regenval, een verschijnsel dat we in de toekomst vaker kunnen verwachten, sommige plekken zoals straten in woonwijken, parkeerterreinen en fietstunnels tijdelijk onbegaanbaar kunnen worden.

Klimaatprogramma opstellen

In de middag is wethouder Elly van Wageningen, verantwoordelijk voor het onderwerp Klimaatadaptatie, samen met medewerkers van het Waterschap en de gemeente Lelystad een aantal van deze knelpunten langs gefietst om deze in het echt te bekijken en ter plekke mogelijke maatregelen te bespreken. In een presentatie aan de gemeenteraad dezelfde dag, is voorgesteld dat het Waterschap en de gemeente gezamenlijk op zullen trekken bij het opstellen van een Klimaatprogramma, waarin onderwerpen als groen en water een plek zullen krijgen.