Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Situatie ziekenhuis: Veiligheid zorg staat voorop

Geplaatst: 2-11-2018

Het college van Lelystad spreekt haar waardering uit voor het personeel van het MC IJsselmeerziekenhuis, dat zich inzet om onder de huidige omstandigheden veilige en adequate zorg te verlenen.

Complexe omstandigheden

Het college heeft begrip voor de complexe omstandigheden waaronder nu moet worden gewerkt en begrijpt dat wordt aangegeven dat het met ingang van maandag 5 november niet meer verantwoord is om de spoedeisende hulp in Lelystad ’s nachts open te houden en nieuwe patiënten aan te nemen. Veiligheid van de zorg die wordt geboden staat voorop. Tegelijkertijd spreekt het college de hoop uit dat voor deze situatie snel een oplossing komt.

Goede ziekenhuisvoorziening van levensbelang

De regering heeft uitgesproken zich tot het uiterste te zullen inspannen voor behoud van ziekenhuiszorg, inclusief spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad. Het college van Lelystad is blij met de in het debat over de failliete ziekenhuizen getoonde inzet van de Tweede Kamer en de toezegging van de minister. En hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor inwoners uit Lelystad en omgeving, partners in de zorg en natuurlijk ook voor alle ziekenhuismedewerkers, over hoe dit vorm gaat krijgen. Het college blijft dit nauwgezet volgen en blijft daar waar mogelijk haar invloed aanwenden om voor elkaar te krijgen dat de zorg voor Lelystad en omgeving behouden blijft. Een goede ziekenhuisvoorziening is immers van levensbelang voor Lelystad en omgeving.