Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College stelt nota Besteding Re-integratiegelden Participatiebudget 2019 vast

Geplaatst: 14-11-2018

Uit de bevindingen over 2017 en de voorlopige resultaten van 2018 blijkt dat de investeringen die de gemeente doet op het gebied van de re-integratie, hun vruchten afwerpen. Het Werkbedrijf heeft alleen in 2017 al 344 plaatsingen op betaalde arbeid gerealiseerd. Met de gecombineerde inspanningen van de gemeente en het Werkbedrijf Lelystad wordt daarom ook voor 2019 ingezet op de voortzetting van dit beleid. Voorts wordt in 2019 geëxperimenteerd met nieuwe methodieken gericht op preventie van instroom en het terugdringen van de bestandsomvang van uitkeringsgerechtigden.

Nota Besteding Re-integratiegelden Participatiebudget

Vraag en aanbod koppelen

De arbeidsmarkt is in een paar jaar tijd omgeslagen van banentekort naar een overvloed aan banen. Het koppelen van vraag en aanbod is nu de grootste uitdaging, omdat teveel onvervulde vacatures de arbeidsmarkt op termijn verstoren. In het aanbod voor 2019 wordt de kernopgave dan ook het matchen van vraag en aanbod voor zowel de starters, de herintreders als ook de werkenden die op zoek zijn naar een andere baan. Met deze kanteling op de arbeidsmarkt gaat de primaire taakstelling van het Werkbedrijf veranderen. Lelystedelingen die nog geen plekje hebben gevonden op de arbeidsmarkt moeten gekoppeld worden aan het groeiend aantal vacatures. Het gaat hierbij ook om burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt die (nog) geen klant zijn onder de Participatiewet. Ook zij worden meegenomen.

Banden met werkgevers aantrekken

Om nog beter aan de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt te voldoen worden de banden met de werkgevers verder aangetrokken. Door samen met de werkgever in te zetten op de verwachte banengroei, worden de mensen tijdig voorbereid op die nieuwe banen (bijvoorbeeld de nieuwe banen bij Inditex en het vliegveld). Voor het aanbod van arbeidskrachten wordt verder gekeken dan alleen naar de uitkeringsgerechtigden onder de Participatiewet. De gemeente gaat samenwerken met het UWV om WW-ers, nog voordat ze naar de bijstand komen, doorgeleid kunnen worden naar betaalde banen. Dus een preventieve aanpak.

Nieuwe projecten gestart

Daarnaast zijn er nieuwe projecten gestart, zoals het project Langdurig Werklozen: waar mensen, die om redenen langdurig in de bijstand zitten en die niet in aanmerking komen voor Beschut Werken of de Banenafspraak, in overleg met de toekomstig werkgevers worden getraind en opgeleid voor nieuwe banen die in de nabije toekomst beschikbaar komen. Ook het project Publiek-Private samenwerking: waar het Werkbedrijf samen met uitzendorganisatie Randstad de krachten en kennis bundelen om de kansen voor onze klanten op de arbeidsmarkt verder te vergroten, draagt hieraan bij.