Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Buurtbus Lelystad vervoert 10.000ste reiziger

Geplaatst: 23-11-2018

De buurtbus, bestuurt door vrijwilligers, vervult een belangrijke rol in de mobiliteit van de bewoners van wijken in het westen, noorden en oosten van de stad. De basis is een betrouwbare uitvoering van de dienst, heldere tarifering met gebruik van de ov chipkaart, voorspelbaarheid wanneer de bus rijdt, en een dienstregeling die is ingepast in de stadsdienst met aansluitingen op de stadsbussen, streekbussen en de trein. De buurtbus is zo’n succes, dat dit heeft geleid tot het memorabele aantal van 10.000 reizigers. Wethouder Ed Rentenaar en gedeputeerde Jop Fackeldey overhandigden vrijdagmorgen 23 november een bloemetje aan de heer Lauren Virassamy, die zich de 10.000ste reiziger mag noemen van de buurtbus.

Verbinding

De buurtbus in Lelystad rijdt vanaf 16 januari 2017 een anderhalf uur dienst. De wijken Golfpark, Houtribhoogte, Parkhaven, Golfresort, Jagersveld, Oostrandpark en Buitenhof hebben daarmee een verbinding gekregen met het station Lelystad Centrum. De bus wordt beschikbaar gesteld door Arriva, die tevens voor de verdere technische ondersteuning zorgt. De bus wordt via de Buurtbusvereniging Lelystad door vrijwillige chauffeurs bemenst.

Subsidie

In het eerste jaar werden gemiddeld 100 passagiers per week vervoerd. De norm voor de instandhouding van een buurtbus van 400 passagiers per maand werd daarmee precies gehaald. In december 2017 besluit het college dat de buurtbus voor de komende drie jaar wordt gesubsidieerd. De vereniging krijgt een subsidie voor 2018 en de opdracht het aantal passagiers verder te vergroten.

Dubbele norm

In april 2018 werd een uurdienst ingevoerd. Deze verandering bleek een schot in de roos. Was de verwachting dat het aantal passagiers zou toenemen met 20 tot 40 %, in de praktijk is gebleken, dat in dit najaar vele weken een overschrijding van 150% plaatsvond. Dat betekent, dat er maanden zijn geweest, dat meer dan 800 passagiers zijn vervoerd. Dat is de dubbele norm voor het bestaansrecht van een buurtbus. Zelfs in de zomermaanden werden er gemiddeld 100 passagiers per week vervoerd.

Hechte samenwerking

De hechte samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen de gemeente, Arriva en de Buurtbusvereniging heeft geleid tot dit eclatante succes. Wethouder Ed Rentenaar, gedeputeerde Jop Fackeldey en het bestuur van de Buurtbus Vereniging bedanken de vrijwillige chauffeurs voor hun inzet. Zij zijn heel blij met het bereiken van dit mooie resultaat met de wens deze dienstverlening aan de bewoners van de wijken ook in de toekomst succesvol te kunnen voortzetten.

Aanmelden als chauffeur

De Buurtbus Vereniging is nog steeds op zoek naar chauffeurs. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.buurtbuslelystad.nl.