Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bomenkapkaart gemeente Lelystad geactualiseerd

Geplaatst: 16-11-2018

Gemeente Lelystad heeft de bomenkapkaart geactualiseerd. De kaart geeft aan waar de komende periode bomen gekapt worden. Op de kaart kunnen inwoners zien wat de kapplannen zijn van de gemeente -en waar mogelijk- Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Ook wordt aangegeven waar bomen gekapt worden in combinatie met groot onderhoud in wijken. De bomenkapkaart geeft de planning voor de komende periode weer en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Waarom kap?

Er is een aantal redenen waarom bomen verzwakt zijn en gekapt worden. Ouderdom kan een reden zijn, maar ook ziekten en plagen spelen een belangrijke rol. Zo kunnen bijvoorbeeld wilgen en populieren aangetast zijn door de horzelvlinder en iepen door de iepenziekte. Kastanjebomen kunnen ziek zijn van de kastanjebloedingsziekte en essen kunnen lijden aan essentaksterfte. Zieke bomen leveren gevaarlijke situaties op door takbreuk en omvallen.

Groot onderhoud en bomenkap

Op de bomenkapkaart wordt ook aangegeven waar in de stad groot onderhoud wordt uitgevoerd. Tijdens het groot onderhoud worden bomen gekapt, om uiteenlopende redenen. Zo worden zieke bomen verwijderd, maar worden ook bomen gekapt omdat de standplaats niet meer voldoet, of omdat herinrichting van de openbare ruimte noodzakelijk is. Bewoners die in een wijk wonen waar groot onderhoud gepland staat, worden nader geïnformeerd over de specifieke kapwerkzaamheden.

Aanplant van nieuwe bomen

De gemeente gaat na de kap op veel locaties nieuwe bomen planten om op termijn weer een aantrekkelijk straat- of bosbeeld te hebben. Afhankelijk van de situatie wordt gekeken of er nieuwe bomen komen en hoeveel bomen er geplant worden. Per locatie en per situatie wordt gekeken naar de boomsoort die in plaats van de verwijderde boom geplant wordt. Er worden verschillende soorten bomen geplant om een duurzamer bomenbestand te realiseren, waardoor de gevolgen van eventuele nieuwe ziektes en plagen tot een minimum beperkt blijven.

Boomveiligheidscontroles

Bomen in Lelystad worden visueel op gebreken gecontroleerd. Dit noemen we de  boomveiligheidscontrole. De boomveiligheidscontrole geeft een goede indruk van de gezondheid, stabiliteit en veiligheid van de boom. De veiligheidscontrole wordt eens per vier jaar uitgevoerd. Bij zieke of aangetaste bomen is dit eenmaal per twee jaar. Uiteraard worden bomen die als ‘gevaarlijk’ uit de boomveiligheidscontrole naar voren komen, meteen verwijderd.