Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

November

Nieuwsoverzicht

Dinsdag 27 november heeft de gemeente Lelystad samen met het Waterschap Zuiderzeeland een Stresstest in 1 dag gedaan. De Stresstest heeft laten zien waar in Lelystad mogelijke knelpunten zijn als gevolg van klimaatverandering op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Ook is bekeken welke maatregelen er mogelijk genomen moeten worden om deze knelpunten te verhelpen, zodat Lelystad Klimaatrobuust wordt en dus bestand tegen extreme weersomstandigheden. Alle gemeenten en provincies in Nederland zijn verplicht in kaart te brengen of zij in 2050 Klimaatrobuust kunnen zijn. Lelystad is de tweede gemeente in Flevoland die de Stresstest heeft uitgevoerd.

Geplaatst: 30-11-2018

“Een omarming die ongeveer het hele ziekenhuiscomplex omvatte, verhalen van tussen de 2000 en 3000 aanwezigen over hun ziekenhuis, een indrukwekkende, ontroerende saamhorigheid. Op zondag 25 november kende Lelystad een van de grootste maatschappelijke acties uit haar geschiedenis.”

Geplaatst: 30-11-2018

Op woensdagochtend 28 november 2018 verzamelden leerlingen van Aeres, ROC, de Steiger, ’t Schrijverke en de Helmstok en vertegenwoordigers van de gemeente en Lelykracht zich bij het Woldbos naast de Volkstuinvereniging het Gelderse Hout in verband met de plantdag ‘Groen verbindt’. Na uitleg over het planten van de bomen en struiken, heette wethouder Nelly den Os de kinderen welkom en benadrukte ze het belang van groen in je eigen omgeving. ‘Ik vind het fantastisch om samen met jullie op deze mooie plek een praktijktuin aan te mogen leggen’.

Geplaatst: 30-11-2018

Dat rekenen leuk is werd woensdag 28 november wel bewezen door 120 basisschoolleerlingen. Zij kwamen bijeen op ISG Arcus om te strijden om de felbegeerde titel ‘Beste rekenaars van 2018’ op het jaarlijkse Pepernotenrekentoernooi. Dit toernooi vond dit jaar voor de tiende en laatste keer plaats en de wisselbokaal ging dan ook definitief met de winnaars mee. Wethouder Nelly den Os zette de winnaars én initiatiefnemer Harry Brinkman in het zonnetje.

Geplaatst: 30-11-2018

Dinsdag 27 november heeft de 11e editie van Beursvloer Lelystad plaatsgevonden. Gastlocatie Kubus Lelystad had speciaal hiervoor haar deuren geopend. Met meer dan 60 maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen en bedrijven was de opkomst dit jaar zeer hoog. Wethouder Nelly den Os opende de Beursvloer en gaf met een slag op de gong het startsein om met elkaar tot zoveel mogelijk matches te komen. ‘Het is mooi om te zien dat er zo’n grote belangstelling is voor Beursvloer Lelystad. Dit laat zien dat Lelystad een maatschappelijk betrokken stad is’.

Geplaatst: 30-11-2018

De gemeenteraad heeft op donderdag 29 november een dringende brief verzonden aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

Geplaatst: 30-11-2018

Rie en Wim Parisius-Gras vierden op 25 november hun 70-jarige huwelijk. Burgemeester Ina Adema ging bij het echtpaar op bezoek om ze te feliciteren en een bloemstuk te overhandigen.

Geplaatst: 29-11-2018

Inwoners van Lelystad mogen gratis vissen in Lelystadse wateren die in eigendom zijn van de gemeente, mits ze in het bezit zijn van een ondertekende toestemming. De toestemming wordt vanaf 2019 voor 3 jaar afgegeven. Afgelopen jaren moesten inwoners dit nog jaarlijks aanvragen.

Geplaatst: 29-11-2018

Wethouder John van den Heuvel heeft maandag 26 november certificaten uitgereikt aan de thuismentoren die zich gedurende anderhalf jaar hebben ingezet voor het project School’s Cool. Dit was alweer de 12e groep die begeleid is door School’s Cool.

Geplaatst: 29-11-2018

Op vrijdagmiddag 7 december vindt bij FlevoMeer Bibliotheek Lelystad een lezing plaats van Rogier Verkroost (1983) over oud-burgemeester Hans Gruijters. Bij deze willen wij u van harte uitnodigen om bij de lezing aanwezig te zijn.

Geplaatst: 29-11-2018

In december 2018 en januari 2019 gaat het bedrijf CycloMedia in opdracht van de gemeente Lelystad 360 graden panoramafoto’s maken. CycloMedia, is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia de panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

Geplaatst: 28-11-2018

Gemeente Lelystad gaat onderzoeken hoe zij invulling kan geven aan de wettelijke taakstelling om statushouders (asielzoekers met vergunning tot verblijf) te huisvesten en treedt daarover in overleg met Centrada en huurdersorganisatie HVOB. Dit onderzoek wordt als procesafspraak gevoegd bij de prestatieafspraken voor 2019 tussen gemeente, Centrada en HVOB. Het onderzoek is nodig na de aangenomen motie in de gemeenteraad om het statushouderschap niet langer grond voor urgentie te laten zijn en daarmee vergunninghouders niet meer automatisch voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Geplaatst: 28-11-2018