Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ervaringen inwoners over verkeersveiligheid zijn gemiddeld goed

Geplaatst: 18-7-2018

In 2006 en 2014 zijn enquêtes onder inwoners gehouden naar hun mobiliteitsgedrag en hun ervaringen met de verkeersveiligheid in Lelystad. De raad heeft per motie het college verzocht dit onderzoek in 2018 te herhalen. Dit onderzoek sluit ook mooi aan bij het nieuwe raadsprogramma ‘Lelystad veiligste fietsstad van Nederland’, waarbij aandacht voor de verkeersveiligheid voor de fietsers aandachtspunt is. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn bekend. De enquêtes geven een waardevol beeld over de verkeersveiligheid en waar aandachtspunten zijn. Een ruime meerderheid van de geënquêteerde vindt de verkeersveiligheid gemiddeld goed. Bij de verbetering van de verkeersveiligheid geven inwoners prioriteit aan: herinrichting infra, handhaving en educatie.

Uitkomsten enquête

Aan de enquête hebben ruim 1500 inwoners deelgenomen. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat er in de loop van de jaren een verschuiving plaatsvindt in het gebruik van verschillende vervoermiddelen. Het bezit van fietsen en E-bikes neemt toe onder inwoners, maar het gebruik is minder in vergelijking met de vorige enquêtes. Het gebruik van het openbaar vervoer (vooral de bus) daalt. 28% van de Lelystedelingen die de enquête ingevuld hebben, zijn de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een verkeersongeval. Daarnaast geeft de enquête informatie over fietsverbindingen die volgens inwoners ontbreken. Deze vertonen op diverse locaties een samenhang met de onveiligheid. 38% van de Lelystedelingen vindt dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de fietsveiligheid te verbeteren.

Registratie verkeersongevallen

Sinds 2010 worden veel verkeersongevallen in Nederland niet meer goed geregistreerd. In 2012 werd geschat dat de politie nog maar 12% van de ernstig gewonden registreert, en 80% van de verkeersdoden (bron: VIA). Sindsdien is het wel verbeterd. VIA schat dat de registratiegraad van alle verkeersongevallen momenteel rond de 25% is. Juist ongevallen met (brom)fietsers worden relatief weinig geregistreerd. De ervaringscijfers van de inwoners zijn daarom nog altijd belangrijk om een goed beeld te vormen waar mogelijk onveilige locaties in Lelystad zijn.