Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

December

Nieuwsoverzicht

Wethouder Nelly den Os overhandigde vrijdagmiddag 14 december het boek “Luisteren is meer dan horen, een kijkje achter de schermen bij Home-Start” aan de schrijfster Marry Bedet.

Geplaatst: 17-12-2018

Het nieuwe jaar wordt altijd feestelijk ingeluid met het afsteken van vuurwerk. Daar zijn wel regels aan verbonden. Vuurwerk afsteken is in de gemeente Lelystad alleen toegestaan op oudejaarsdag 31 december vanaf 18:00 uur tot nieuwjaarsdag 1 januari 02:00 uur.

Geplaatst: 17-12-2018

Vanaf maandag 7 januari 2019 wordt door Timmer Grond-, weg- en waterbouw riolering aangelegd in de Koriander.

Geplaatst: 17-12-2018

In opdracht van de gemeente Lelystad heeft De Wilde Grond-, weg- en waterbouw de afgelopen maanden gewerkt aan de definitieve inrichting van deelplan 1 in Warande. In dat kader zijn onder andere de Boterbloemhof, de Egelkopstraat en de Zilverschoonlaan ingericht. Verder zijn op veel plaatsen trottoirs en parkeerplaatsen aangelegd. De komende weken zullen nog meer trottoirs worden gelegd, zoals rondom de woningen langs park het Waterschip. De bomen voor de Zilverschoonlaan zijn inmiddels geleverd en worden op dit moment geplant.

Geplaatst: 17-12-2018

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Geplaatst: 14-12-2018

Donderdag 13 december hebben wethouder Nelly den Os en Suzanne van der Laan, namens het Paarden Platform Lelystad (PPL), de overeenkomst getekend waarin is vastgelegd hoe de gemeente en het PPL het beheer en onderhoud van de ruiterpaden hebben geregeld.

Geplaatst: 14-12-2018

Wilt u met Regiotaxi Flevoland tijdens de feestdagen naar een kerkdienst, een (familie)bezoek of een kerstdiner, dan moet u uw rit op tijd reserveren. Tijdens de komende feestdagen zijn er aangepaste tijden voor reserveren en vervoer met de Regiotaxi.

Geplaatst: 14-12-2018

Donderdag 13 december was de kick-off van het scholierenproject: De kust is the place to be! Leerlingen van het Technasium van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) en van basisschool Warande, 280 in totaal, gaan de komende maanden aan de slag met het bedenken van ideeën en uitwerken van plannen om van de kust ‘the place to be!’ te maken. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het computerspel Minecraft, waarin de echte wereld gevisualiseerd kan worden.

Geplaatst: 14-12-2018

Met ingang van 17 februari 2019 zal de busroute van lijn 5 door Warande een wijziging ondergaan. Waar nu nog Warande eindbestemming is van deze lijn, zal na die datum de bus doorrijden tot aan Hollandse Hout. Dit betekent dat de route van lijn 5 in zes weken tijd twee keer zal worden aangepast. De eerste keer vanwege werkzaamheden aan de Koriander. De bus blijft dan nog steeds in één richting rijden. De tweede keer wordt de dienstregeling aangepast.

Geplaatst: 13-12-2018

In aanwezigheid van stadsdichter Thomas Gerla onthulde wethouder Peter Schot op woensdag 12 december 2018 een dichtregel aan een muur aan de Neringweg.

Geplaatst: 13-12-2018

Op het Comakership Meetingpoint, waar studenten met bedrijven netwerken, bestegen gisteren vier Comakers het podium: ze zijn in de running voor een Flevopenning. De jury nomineerde dit jaar een adelborst in spe die zich met turbochargers op de weg begaf, een student die een fabriekshal ontdeed van zijn dikke olielaag én twee ICT’ers die een simpele IKEA-kast omtoverden tot een heuse hardwarebibliotheek. Alle vier leverden een bijzondere prestatie.

Geplaatst: 13-12-2018

De nieuwe Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 is ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De Kadernota is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en partners uit het sociaal domein en moet zorgen voor meer samenhang op het gebied van (arbeids-)participatie, ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp.

Geplaatst: 12-12-2018