Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

December

Nieuwsoverzicht

Centrada is gestart met de bouw van 29 appartementen in de wijk de Kempenaar. De woningen komen op de plaats waar vroeger het kerkgebouw ‘De Kandelaar’ heeft gestaan. Woensdagmiddag 19 december 2018 onthulden wethouder Janneke Sparreboom van Wonen samen met Martine Visser, directeur van Centrada, en Jordan Lingsma, directeur van aannemer Plegt-Vos, het bouwbord.

Geplaatst: 20-12-2018

Gemeente Lelystad en het Fonds Cultuurparticipatie hebben middelen beschikbaar gesteld om gedurende de komende twee jaar het nieuwe project ‘Lelystad verbindt – kunst en cultuur op leeftijd’ een kans te bieden om mét ouderen bestaande kunstzinnige initiatieven te versterken en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Volgens Welzijn Lelystad, Woonzorg Flevoland en Kubus staat deze samenwerking garant voor het welslagen van dit initiatief.

Geplaatst: 20-12-2018

Op maandag 24 december is er van 09.00 tot 15.00 uur een extra markt op het Agorahof in het Stadshart. Deze extra markt is kleiner van opzet dan gebruikelijk, maar de kooplieden en de marktmeester heten u van harte welkom voor de laatste inkopen voor de feestdagen.

Geplaatst: 20-12-2018

Lelystad ligt op koers met de uitvoering van de duurzaamheidsprojecten die de raad heeft vastgesteld begin 2017. Dit staat in de Tussenrapportage Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017-2020 die het college ter informatie voorlegt aan de raad. Van de circa 70 projecten ligt het overgrote deel halverwege het uitvoeringsprogramma op koers.

Geplaatst: 19-12-2018

Leerlingen die ervoor kiezen om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken zijn kwetsbaar zodra de economische groei en daarmee de vraag naar arbeid afneemt. Zij betreden ongekwalificeerd de arbeidsmarkt en maken bij ontslag in de toekomst minder kans op een baan dan gekwalificeerde jongeren. Deze zogenaamde “groenpluk”, waarbij bedrijven de leerlingen verleiden om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken, is een landelijke tendens sinds de economie weer aantrekt en een reden waardoor het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt.

Geplaatst: 19-12-2018

Het college van Lelystad heeft de werkagenda voor 2019 van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vastgesteld. De werkagenda is opgesteld in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en organisaties die raakvlakken hebben met het onderwijs. Wethouder Van Wageningen is blij met de gezamenlijke doelen die gesteld zijn en de betrokken wijze waarop de werkagenda tot stand is gekomen. Het onderwijsveld, de voorschool en de verschillende organisaties gaan in 2019 aan de slag met de werkagenda. De werkagenda wordt jaarlijks waar nodig aangepast. De werkagenda wordt nog voorgelegd aan de Raad van Lelystad en de raad neemt vervolgens een besluit over de financiële verdeling op de drie hoofdlijnen.

Geplaatst: 19-12-2018

Gemeente Lelystad en v.v. Unicum spelen dinsdag 1 januari 2019 de 30e editie van de Nieuwjaarswedstrijd. Na 2-1 winst voor de gemeente in 2017 heroverde Unicum op 1 januari in 2018 de wisselbeker met een voor de gemeente dramatische uitslag van 7-2. Of dat de oorzaak is voor de wisseling in de technische staf is niet bekendgemaakt, maar zeker is dat de coaching van het gemeenteteam in handen is gelegd van wethouder sportzaken Elly van Wageningen. ‘Het is duidelijk dat er iets moest gebeuren,” aldus de nieuwe coach. ‘De verjonging in de gemeenteraad na de laatste gemeenteraadsverkiezing vertaalt zich nu ook op het voetbalveld. Dat is mooi om te zien. Ik vertrouw erop dat het leidt tot het gewenste resultaat.’

Geplaatst: 19-12-2018

Honderden als kerstman verklede Lelystedelingen deden zaterdag 15 december mee aan de Santa Run van Rotary Club Lelystad. Locoburgemeester Janneke Sparreboom gaf het startschot in Bataviahaven. Naast het rondje van drie kilometer was er dit jaar voor eerst een wedstrijd over een afstand van 5,7 kilometer.

Geplaatst: 19-12-2018

De vierde editie van de LichtjesParade in het Stadshart van Lelystad heeft wederom duizenden belangstellenden getrokken. Ongeveer 150 verklede en verlichte figuranten trokken zondagavond 16 december door het Stadshart. Samen met versierde praalwagens vormde het een prachtig tafereel.

Geplaatst: 19-12-2018

Nederlands jongste architectuur, gebouwen van na 1965, staat onder druk. Aandacht voor deze bouwkunst is niet vanzelfsprekend en daardoor vallen iconische gebouwen ten prooi aan de slopershamer. Heemschut maakt zich zorgen over dit Post ’65 Erfgoed en presenteerde op 12 december 2018 hierover een boek in de Kubus, ‘Nederland aan het einde van een millennium, bouwen en ordenen (1965-2000)’. Het is geschreven door architectuurhistoricus Dirk Baalman. Wethouder Peter Schot nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Geplaatst: 19-12-2018

Op 1 oktober 2018 bestond Inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, 5 jaar. Deze dag is gevierd met onze bezoekers en belangstellenden.

Geplaatst: 19-12-2018

Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 december 2018 is de aansluiting van de IJsselmeerdijk richting de Houtribweg afgesloten. Verkeer voor Flevokust en de Maxima Centrale moet omrijden.

Geplaatst: 18-12-2018