Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onderwijs Lelystad zet in op kwaliteit, doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om school

Geplaatst: 19-12-2018

Het college van Lelystad heeft de werkagenda voor 2019 van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vastgesteld. De werkagenda is opgesteld in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en organisaties die raakvlakken hebben met het onderwijs. Wethouder Van Wageningen is blij met de gezamenlijke doelen die gesteld zijn en de betrokken wijze waarop de werkagenda tot stand is gekomen. Het onderwijsveld, de voorschool en de verschillende organisaties gaan in 2019 aan de slag met de werkagenda. De werkagenda wordt jaarlijks waar nodig aangepast. De werkagenda wordt nog voorgelegd aan de Raad van Lelystad en de raad neemt vervolgens een besluit over de financiële verdeling op de drie hoofdlijnen.

Doelen

Het afgelopen jaar heeft de gemeente intensief gesproken met schoolbesturen, de voorschool en organisaties die raakvlakken hebben met het onderwijs. Uit deze gesprekken zijn doelen ontstaan, waar de komende vier jaren in gezamenlijkheid aan gewerkt wordt. Het gaat om de drie speerpunten: kwaliteit onderwijs; doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om school. De partners hebben vervolgens gezamenlijk nagedacht over hoe zij die doelen kunnen bereiken en welke trajecten daarvoor moeten worden gevolgd.

Kwaliteit van het onderwijs

Voor het speerpunt ‘kwaliteit van het onderwijs’ worden docenten beter toegerust goede leerprocesgerichte feedback te geven aan kinderen, zodat de leervaardigheden van de kinderen optimaal tot hun recht komen. Met een impuls van € 72.000 van de gemeente wordt een flinke kwaliteitsslag gemaakt in het onderwijs en het didactisch handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Doorgaande leerlijn

Voor het speerpunt “doorgaande leerlijn” wordt € 83.000 ingezet op de meest kwetsbare overgangsmomenten in de schoolgang van kinderen, om hen zo optimaal mogelijk te begeleiden naar werk. De arbeidsmarkt is sneller dan ooit in beweging. Technologische veranderingen hebben impact op het dagelijks leven en daarmee ook op de banen. Het verschil tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van een grote groep jongeren groeit. Met de impuls uit de LEA wordt onder andere een krachtige samenwerking gevormd tussen het regionale beroepsonderwijs. Ook worden studenten en bedrijven met elkaar in verbinding gebracht en wordt extra ingezet op het enthousiasmeren van jongeren voor techniek.

Ondersteuning in en om school

Rondom het speerpunt “ondersteuning in en om school” wordt, met de inbreng van € 92.000 vanuit de gemeente, verder ingezet op de ontwikkeling van het aanbod voor hoogbegaafden in Lelystad. Daarnaast worden kwetsbare jongeren meer dan voorheen behouden in het reguliere onderwijs. Dat gebeurt door in te zetten op het versterken van de basis van de leerling. Daarbij wordt de omgeving van de jongere geactiveerd.