Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad verbindt - Kunst en Cultuur op leeftijd

Geplaatst: 20-12-2018

Gemeente Lelystad en het Fonds Cultuurparticipatie hebben middelen beschikbaar gesteld om gedurende de komende twee jaar het nieuwe project ‘Lelystad verbindt – kunst en cultuur op leeftijd’ een kans te bieden om mét ouderen bestaande kunstzinnige initiatieven te versterken en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Volgens Welzijn Lelystad, Woonzorg Flevoland en Kubus staat deze samenwerking garant voor het welslagen van dit initiatief.

Duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn

Vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het project ‘Lelystad verbindt – kunst en cultuur op leeftijd’ zet in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

Verbinding tussen ouderen, zorgprofessionals en kunst

Met de bestaande activiteiten zoals bijvoorbeeld het theaterproject “Jong en Oud” van Woonzorg Flevoland en Kubus, het recente aanbod “Creatief smullen” in de Kubus en de creatieve workshops in de Buurtkamers (een initiatief van Welzijn Lelystad), laten de initiatiefnemers zien dat er al van alles gebeurt op het gebied van kunst en cultuur, maar ook dat er nog veel ontwikkeld kan worden. Het project ‘Lelystad verbindt – kunst en cultuur op leeftijd’ bouwt het bestaande aanbod uit en verbind het onderling, ontwikkelt nieuw aanbod, samen met de ouderen. Daarnaast worden kunstenaars/kunstvakdocenten getraind om met de kennis van zorgprofessionals tot een doeltreffende manier van werken te komen en ervaren de zorgprofessionals de kracht van de kunsten. In een volgende fase van het project, worden structurele financieringsmogelijkheden onderzocht om ook ná 2020 ouderen met kunstzinnige activiteiten te blijven versterken.

Aansluiting bij landelijke programma Lang Leve Kunst

Welzijn Lelystad, Woonzorg Flevoland en Kubus zijn blij met de match tussen gemeente Lelystad en het Fonds en de positieve reacties op het beschreven projectplan. De bedenkers haken aan op het landelijke initiatief van het Fonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is in 2016 begonnen met het programma: 'Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities.'