Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad op koers met uitvoering duurzaamheidsprojecten

Geplaatst: 19-12-2018

Lelystad ligt op koers met de uitvoering van de duurzaamheidsprojecten die de raad heeft vastgesteld begin 2017. Dit staat in de Tussenrapportage Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017-2020 die het college ter informatie voorlegt aan de raad. Van de circa 70 projecten ligt het overgrote deel halverwege het uitvoeringsprogramma op koers.

Uitvoeringsplan Duurzaamheid

In februari 2017 is een start gemaakt met het Uitvoeringsplan Duurzaamheid op basis van de eerder vastgestelde Kadernota Duurzaamheid. In het Uitvoeringsplan zijn zes speerpunten met elk eigen activiteiten en projecten opgenomen. Deze zes speerpunten zijn: Energie, Afval en Circulaire economie, Voedsel, Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Onderwijs en ondernemerschap. Daarnaast wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven en staan in het uitvoeringsplan ook activiteiten die de gemeentelijke organisatie duurzamer maken.

Samen met de stad

Kenmerkend voor het uitvoeringsplan is dat de projecten door verschillende partijen in de stad worden gedragen en mede worden gerealiseerd. Dat betekent dat de rol van de gemeente verschilt van zelf uitvoeren of aanjagen tot alleen ondersteunen.

Voorbeelden

  • Een aantal sprekende voorbeelden van gezamenlijk gerealiseerde projecten zijn de realisatie van Windplan Blauw waar de participatie voor burgers een goede rol heeft gekregen en de voorbereiding met partners van het zonneveldenbeleid, dat zijn beslag krijgt in het eerste kwartaal van 2019. Ook is een wijkgerichte aanpak gestart om woningeigenaren bewust te maken van de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen.
  • Een belangrijke stap is ook het door provincie, bedrijven en andere overheden ondertekende Grondstoffenakkoord waarmee waarde behouden blijft en de grondstoffen niet in de afvalketen terechtkomen. Ook  is Lelystad Fairtrade gemeente geworden. Dat betekent dat de gemeente zich samen met partners in de stad inzet voor de verdere ontwikkeling van het aanbod in Lelystad van duurzame en fairtrade producten.
  • Binnen het speerpunt Voedsel zijn onder andere, met ondersteuning van de gemeente, activiteiten van De Lelystadse Boer gerealiseerd, zoals de PuurDichtbij app. Hierdoor wordt het makkelijk gemaakt om lokale voedselproducten te kopen. Ook is het onderwijsproject ‘’ Van zaadje tot soep’ met een groot aantal partners opgestart. Binnen dit project leren leerlingen van basisschool tot voortgezet en hoger onderwijs op hun eigen niveau over gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.
  • In 2018 is Lelystad lid geworden van Operatie Steenbreek. Dit is een landelijke actie waaraan inmiddels een groot aantal gemeenten, waterschappen en andere organisaties deelneemt. Doel is minder verharding en meer groen(e natuur) in tuinen en daarbuiten. Bij Operatie Steenbreek is de inwoner zelf aan zet, de gemeente heeft hier een stimulerende rol. 
  • Een project binnen het speerpunt Mobiliteit is het E-bike en E-autodeelsysteem. In oktober is hier samen met Lelystad Airport Businesspark en de provincie het startsein voor gegeven. De pilot is gericht op werknemers van bedrijven en organisaties die zijn gevestigd in Lelystad. Met het project willen de drie partijen duurzame mobiliteit stimuleren (zowel binnen Lelystad als van en naar de stad) en de luchtkwaliteit verbeteren. Ook is het gemeentelijk wagenpark voor een groot deel al omgezet naar elektrische auto’s en wordt een poolsysteem geïntroduceerd.
  • Binnen het speerpunt Onderwijs en ondernemerschap is veel aandacht besteed aan een duurzame samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Er zijn verschillende innovatietafels georganiseerd om concrete verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijs te realiseren. Voorbeelden zijn de Solarchallenge en het practoraat Circulaire Regionale Economie bij het MBO college.  
  • Ook de gemeentelijke organisatie verduurzaamt. Het actieplan Maatschappelijk verantwoord Inkopen (MVI) wordt uitgevoerd, er zijn twee pilots circulaire inkoop gestart en er zijn intern trainingen gegeven over duurzame beleidsvoering. 

Duurzame toekomst

Voor de komende jaren 2019 en 2020 zullen bestaande projecten verder uitgevoerd worden en nieuwe projecten worden opgestart. Met name ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, het klimaatakkoord en klimaatadaptatie gaan snel. In november heeft onder meer de ‘Stresstest in een dag’ plaatsgevonden. Met deze test hebben gemeente en waterschap de gevolgen van klimaatverandering op gebied van wateroverlast, hitte en droogte in Lelystad in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een klimaatprogramma opgesteld met maatregelen om knelpunten op te lossen. Verder werkt de gemeente aan een warmtevisie. Deze visie zal ingaan op hoe in Lelystad de landelijke doelstelling ‘gasloos in 2050’ vorm zal krijgen.