Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kennis en ervaring delen tijdens het congres Samen tegen Eenzaamheid

Geplaatst: 20-12-2018

Vorige week kwamen 77 professionals af op het congres over eenzaamheid dat Welzijn Lelystad samen met gemeente Lelystad en het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO Flevoland) had georganiseerd. Het congres gaf kennis over wat eenzaamheid is, hoe je dit kunt signaleren, wat eenzaamheid met je doet en wat er verandert in je lichaam en hersenen.

Het congres droeg bij aan het bevorderen van de deskundigheid voor professionals in Lelystad. In navolging van eerdere Ronde Tafel gesprekken tekenden  tal van organisaties in Lelystad na afloop een intentieverklaring om in Lelystad gezamenlijk met eenzaamheid aan de slag te gaan.

Wethouder WMO en Jeugdzorg Nelly den Os, was ook aanwezig op het congres. “Ik vind het belangrijk dat Lelystad een brede aanpak mogelijk maakt, dus niet alleen gericht op ouderen, maar gericht op alle leeftijden. Dit congres en de intenties van de deelnemers juich ik toe. Daarom zette ik graag als eerste symbolisch mijn handtekening onder deze intentieverklaring. 

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is een emotie die wordt veroorzaakt doordat mensen iets essentieels missen in hun verbinding met anderen. Ieder mens heeft de wezenlijke behoefte zich verbonden weten te voelen met anderen. Als in die behoefte niet voldoende wordt voorzien, ervaren we van binnen een naar gevoel en dat gevoel noemen we eenzaamheid. Deze emotie kent iedereen en is een normaal gevoel. Maar wanneer wordt het een probleem en hoe los het op? Valt het wel op te lossen? Eenzaamheid komt veel voor: Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich erg eenzaam; een op de drie mensen (30 procent) voelt zich matig eenzaam. Onderzoek van het RICM  (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) toont dat in Lelystad 48% van de inwoners zich eenzaam voelt.

Kennis en ervaring delen

Er waren diverse sprekers waaronder Everett en Anna, eenzaamheidspecialisten bij Welzijn Lelystad.  Zij namen de toehoorders mee in een stukje theorie, maar ook praktijkvoorbeelden kwamen langs. Een daarvan is de cursus ‘Creatief leven’ die 13 februari weer met een nieuwe groep deelnemers van start gaat. In de cursus krijgen mensen inzicht in hun situatie. Er worden handvatten aangereikt om de regie over hun leven weer terug te pakken en weer het gevoel te krijgen dat ze ertoe doen. Er zijn nog een paar plekken vrij. Geïnteresseerden zijn welkom bij de introductiebijeenkomst op 6 februari van 14:00 – 16:00 uur. Meer informatie bij Welzijn Lelystad via telefoonnummer 0320-707159 of per mail naar info@welzijnlelystad.nl t.a.v. Anna of Everett.

Plannen voor 2019

Om ook bij ouderen in Lelystad een goede signalering en ondersteuning te kunnen bieden, zijn het IDO, OSOL en Welzijn Lelystad dit jaar een samenwerking aangegaan onder de noemer ‘Lage drempels’. Dit wordt in 2019 gecontinueerd. Verder zijn er plannen om in 2019 een tweede congres te organiseren als reactie op de behoefte vanuit de organisaties om vrijwilligers goed te scholen voor de praktijk.