Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

In de ‘Volgende versnelling’ samen veranderen en verbeteren

Geplaatst: 5-12-2018

In Flevoland willen we dat alle jeugdigen en gezinnen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min mogelijk onderbrekingen. Tijdens het interactief symposium de ‘Volgende versnelling’ op vrijdag 23 november 2018 deelden Flevolandse professionals actuele ontwikkelingen. Na een welkomstwoord van wethouders Nelly den Os (Lelystad) en Aldrik Dijkstra (Almere) namens de regio, prikkelden sprekers, workshopleiders en jonge ervaringsdeskundigen de aanwezigen om mee te gaan in de volgende versnelling van samen veranderen en verbeteren.

Menselijke maat en burgerlijke ongehoorzaamheid

Organisatie-antropoloog Annemarie van Dalen pleitte onder andere voor het bewaken van de menselijke maat in de taal over de hulpverlening. Vraag hulpverleners bijvoorbeeld liever niet naar hun caseload. Dat voelt als een druk, iets zwaars. Vraag liever naar welke kinderen en gezinnen zij helpen. Dan spreek je iemand aan op zijn of haar vakmanschap en de passie voor het werk.
Annemarie van Dalen riep de aanwezigen ook op om (zo nodig met wat burgerlijke ongehoorzaamheid) iets te doen aan regels die het werk belemmeren en die niet helpen om de gezamenlijke visie te realiseren. Hierbij pleitte ze ervoor om vooral niet alle risico’s te willen afdichten. Met twintig procent van de regels en systemen kun je in tachtig procent van de situaties uit de voeten, is haar overtuiging. De overige twintig procent van de situaties is zo complex dat ze zich niet laten vatten in systemen. Die situaties kun je dan beter ook niet belasten met die systemen.

Openhartige verhalen

Na een eerste ronde workshops waren de ogen gericht op jongeren uit de zes Flevolandse gemeenten. Samen met een jonge filmmaker en CMO Flevoland hebben zij hun hulpverleningsverleden verwerkt in een minidocumentaire. Ze vertelden openhartig over de plekken die een speciale betekenis voor ze hebben in hun gemeente en over de mensen die een belangrijke rol in hun leven hebben gespeeld. Die verhalen maakten duidelijk indruk op de aanwezigen. Het was bovendien een mooie brug naar een presentatie over de transformatieplannen voor de komende jaren en over de rol van ervaringsdeskundigen (ExpEx, ofwel experienced experts) in die context.
De plannen omvatten verder onder andere pilots met gezinstraumabehandeling, deeltijdgezinshuizen en gezinshuizen voor complexe problematiek. Ook komt er een Flevo-academie jeugd (gericht op onderzoek, lerend werken en het versterken van vakmanschap) en een regionale experttafel om in complexe situaties samen snel passende hulp te kunnen organiseren.

Praktijkvoorbeelden delen

In de regio en daarbuiten zijn de afgelopen jaren al allerlei vernieuwende werkwijzen opgezet. Ook is er veel onderzoek gedaan naar hoe we in Flevoland de juiste omstandigheden creëren voor passende hulp. Tijdens een posterparade kregen hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers de kans om hun inzichten en pakkende praktijkvoorbeelden te delen.
Na een tweede ronde workshops was het tijd om de rode draden van de dag bij elkaar te brengen. Tekenaar Felix Guérain (ook actief als rechtbanktekenaar bij spraakmakende rechtszaken) vatte zijn beelden van de dag samen aan de hand van een serie illustraties.
Alle gegeven presentaties en andere documenten zijn online terug te vinden. De datum voor het volgende symposium staat alvast gepland: vrijdag 22 november 2019.