Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Controles brandveiligheid kerst- en feestversiering

Geplaatst: 3-12-2018

In de periode rond de kerstdagen en de jaarwisseling vraagt gemeente Lelystad de basisscholen, horecaondernemers en zorginstellingen om extra alert te zijn op de brandveiligheid. In een brief worden zij geattendeerd op het controleren en naleven van de brandveiligheidsaspecten, die onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) of een gebruiksmelding.

In het bijzonder wordt daarbij gevraagd er voor te zorgen dat:

  1. De vluchtdeuren niet op slot zijn;
  2. ingangen, nooduitgangen en vluchtwegen vrij zijn van obstakels;
  3. gordijnen bij deuropeningen niet vóór maar op deuren zijn aangebracht en daardoor het openen van de deuren niet (ver)hinderen;
  4. transparantverlichting (om vluchtwegen en uitgangen aan te duiden) brandt bij aanwezigheid van publiek;
  5. brandblusmiddelen goed bereikbaar en gekeurd zijn en voor direct gebruik geschikt zijn;
  6. er sprake is van brandveilig gebruik van kaarsen en (kerst)versieringen;
  7. er sprake is van veilig gebruik van verlengsnoeren etc.;
  8. tijdelijke podia zodanig zijn geplaatst dat de vluchtwegen bruikbaar blijven en dat eventuele bekleding brandwerend of brandvertragend is uitgevoerd;
  9. het maximale aantal personen dat volgens de gebruiksvergunning aanwezig mag zijn niet wordt overschreden;
  10. er in de horecagelegenheden een leidinggevende conform de drank- en horecavergunning aanwezig is.

Horeca en basisscholen

In de maand december wordt er door de gemeente, samen met Brandweer Flevoland, steekproefsgewijs gecontroleerd of de horecagelegenheden in Lelystad de brandveiligheidsaspecten daadwerkelijk naleven. Ook de basisscholen in Lelystad worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit gebeurt door Brandweer Flevoland.

Zorginstellingen

Brandweer Flevoland bezoekt in deze periode een aantal zorginstellingen in Lelystad om advies te geven over de brandveiligheid van kerst- en feestversiering.