Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

December

Nieuwsoverzicht

De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lelystad vindt plaats op zaterdag 5 januari 2019. Net als de afgelopen jaren is het officiële gedeelte in het stadhuis, waarna de bijeenkomst wordt voortgezet op het Stadhuisplein. Jong en oud is van harte welkom!

Geplaatst: 3-1-2019

Gemeente Lelystad zamelt geen kerstbomen in. Inwoners van Lelystad die hun kerstboom willen opruimen, kunnen deze naar het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg brengen of in stukken in de GFT-container doen.

Geplaatst: 31-12-2018

Vanwege de feestdagen is het stadhuis van gemeente Lelystad (eerder) dicht op de volgende data:

Geplaatst: 28-12-2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de bestuurlijke boete voor de hondenbelasting ingevoerd. De gemeente legt dan een boete op als de eigenaar van de hond geen aangifte doet of te laat aangifte doet als hij of zij eigenaar is geworden van één of meer honden. Is/zijn de hond(en) bij de gemeente geregistreerd, dan hoeft de eigenaar niets te doen. De eigenaar krijgt 4 weken de tijd om aangifte te doen, vanaf het moment dat men houder is geworden van de hond. Met het invoeren van het boetebeleid geeft de gemeente een signaal af dat verzuim van de aangifteplicht ongewenst is.

Geplaatst: 27-12-2018

Zelf aan de slag met het bakken van oliebollen voor oud en nieuw? Gebruikt frituurvet en bakolie zijn goed te recyclen, er wordt biodiesel van gemaakt. Lever het daarom in op het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c. Door gebruikt vet apart in te zamelen wordt bovendien voorkomen dat het riool verstopt raakt.

Geplaatst: 27-12-2018

HVC leegt geen minicontainers op Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Het kan zijn dat de minicontainers op een andere dag en/of tijdstip dan gebruikelijk worden geleegd, ook als de vaste ophaaldag niet op Nieuwjaarsdag valt.

Geplaatst: 27-12-2018

De gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Zeewolde en de provincie Flevoland ondertekenden op woensdag 19 december een overeenkomst voor de organisatie van de Regiotaxi Flevoland. Met deze ondertekening wordt de samenwerking voortgezet die in 2016 gestart is om de kwaliteit van de dienstverlening voor de reiziger te verbeteren en de kosten voor de Regiotaxi Flevoland te beheersen.

Geplaatst: 27-12-2018

Bouwfonds Property Development (BPD) heeft als hoogste bieder van drie geselecteerde partijen volgens de recent door het college vastgestelde groslijst, de woningbouwopgave gekregen voor de ontwikkeling van 25 middeldure koopwoningen nabij het Olmenpark in nieuwbouwwijk Warande. Het gaat om een plan voor 19 rijwoningen en maximaal 6 appartementen aan de straten Gentiaan en Klaproos.

Geplaatst: 24-12-2018

Het college heeft Gerrit Robbers benoemd tot kwartiermaker voor de Nautische Tafel Lelystad. De Nautische Tafel heeft als doel om de positie van Lelystad als Watersportstad te versterken door de partijen die actief zijn in de watersport en het (kust)toerisme te verbinden.

Geplaatst: 24-12-2018

Slechts vijf maanden nadat de eerste paal de grond in werd geslagen, is het nieuwe pand van BModesto klaar. Wethouder Janneke Sparreboom had de eer het te openen. De 70 medewerkers van de farmaceutische groothandel nemen de komende weken hun intrek in het gebouw. Het 3000m2 grote pand aan de Minervaweg is niet te missen. Kom je vanaf de A6 over de Larserdreef Lelystad binnenrijden, dan zie je het direct aan de linkerkant liggen.

Geplaatst: 21-12-2018

HVC leegt geen minicontainers op Eerste en Tweede Kerstdag (dinsdag 25 en woensdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Het kan zijn dat rond de feestdagen de minicontainers op een andere dag en/of tijdstip dan gebruikelijk worden geleegd, ook als de vaste ophaaldag niet op een feestdag valt. Inwoners kunnen het beste de online afvalkalender of de afval-app van HVC raadplegen om te zien wanneer de minicontainers worden geleegd. De gratis afval-app van HVC is te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android).

Geplaatst: 20-12-2018

Vorige week kwamen 77 professionals af op het congres over eenzaamheid dat Welzijn Lelystad samen met gemeente Lelystad en het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO Flevoland) had georganiseerd. Het congres gaf kennis over wat eenzaamheid is, hoe je dit kunt signaleren, wat eenzaamheid met je doet en wat er verandert in je lichaam en hersenen.

Geplaatst: 20-12-2018