Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuwsbrief 2 met uitslag enquête het nieuwe inzamelen

Geplaatst: 16-8-2018

Inwoners van Lelystad hebben de tweede nieuwsbrief over het nieuwe inzamelen ontvangen, waarin zijn worden geïnformeerd over de uitkomsten per buurt en op welke manier de afvalinzameling per buurt gaat veranderen.

Huis-aan-huis bezorgd

De nieuwsbrief is huis-aan-huis bezorgd door PostNL in een milieuvriendelijke verpakking (folie uit suikerriet), die volledig recyclebaar is binnen het inzamelsysteem. De nieuwsbrief is ook online te lezen op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Invoeren gaat gefaseerd, buurt voor buurt

Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad de uitkomsten van de enquête en het daarop gebaseerde voorstel voor de inzameling van huishoudelijk restafval vastgesteld. Daarmee kan de gemeente aan de slag om het nieuwe inzamelen stapsgewijs in te voeren. Naar verwachting is 1,5 jaar nodig om de hele stad te voorzien van het nieuwe inzamelen. Inwoners worden tijdig geïnformeerd hoe de afvalinzameling er in hun buurt uit komt te zien en per wanneer het nieuwe inzamelen in hun buurt start.

Voorkomen en verminderen bijplaatsingen

Parallel aan de plaatsing van de ondergrondse containers wordt op een aantal manieren met een mix aan maatregelen gewerkt aan het voorkomen en verminderen van bijplaatsingen. Lees hierover meer in de nieuwsbrief.