Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Windplanblauw ontvangt definitieve vergunningen

Geplaatst: 19-10-2018

Windplanblauw heeft de definitieve vergunningen verkregen voor de realisatie van het windpark. Het gaat om de vergunningen Natuurvergunning (Omgevingswet, Wabo), Watervergunning (Waterwet, WW) en Natuurvergunning (Wet Natuurbeheer, Wnb). De vergunningen zijn door de gemeenten Dronten en Lelystad, provincie Flevoland en Rijkswaterstaat afgegeven.

Ter inzage

Van 19 oktober tot en met 30 november 2018 liggen de definitieve vergunningen samen met het Rijksinpassingsplan ter inzage. In deze periode kan iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, een beroep instellen bij de Raad van State. De stukken zijn op de website van Bureau Energieprojecten te bekijken en tijdens reguliere openingstijden in te zien bij gemeente Lelystad en bij gemeente Dronten.

Meer stroom met minder molens

Nuon/Vattenfall en SwifterwinT werken samen onder de naam Windplanblauw aan de ontwikkeling van een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 74 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 61 grotere windmolens met meer vermogen. Deze wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van circa 125.000 Nederlanders. Met deze strategie van ‘opschalen en saneren’ worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een landschappelijke verbetering en een sterkere economie. Om dit te realiseren werken de initiatiefnemers nauw samen met de gemeenten Dronten en Lelystad, provincie Flevoland en het Rijk.

Windpark voor en door bewoners

Alle bewoners en (agrarische) ondernemers in het plangebied van Windplanblauw hebben de mogelijkheid om deel te nemen in de ontwikkeling en exploitatie van het windpark. Op het moment dat de molens worden gebouwd, kunnen ook inwoners van gemeenten Dronten en Lelystad financieel participeren via obligaties. Ook komt er een gebiedsfonds dat gebruikt zal worden voor maatregelen om de energietransitie te realiseren en om maatschappelijke doelen in en om de omliggende woongebieden te realiseren.

En nu verder

De initiatiefnemers gaan dit najaar aan de slag met het maken van een plan voor de aanleg van kabels en wegen voor het nieuwe windpark. Naar verwachting zal in 2020 gestart worden met de bouw.  Het is voor geïnteresseerde omwonenden echter nu al mogelijk om mee te denken over, onder andere, de financiële participatiemogelijkheden. Zij kunnen zich als ‘Vriend van Windplanblauw’ aanmelden door een mail te sturen naar info@windplanblauw.nl.