Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Definitieve inrichting Penningkruidstraat en deel Zilverschoonlaan later

Geplaatst: 5-11-2018

De planning voor de terreinafwerking in Warande is herzien. Dit betekent voor de Penningkruidstraat en het aansluitend deel van de Zilverschoonlaan tot aan de Wederiklaan dat de definitieve inrichting wordt uitgesteld. Hier wordt op korte termijn gestart met de bouw van woningen.

Geen dubbel werk en overlast

Door ervoor te kiezen de aanleg van de definitieve verharding in een later stadium te realiseren, wordt de overlast beperkt. Als rijbanen en voetpaden definitief zijn aangelegd, moet dit na realisatie van de woningen nogmaals gebeuren. De verharding wordt gedurende de bouw namelijk herhaaldelijk opengebroken ten behoeve van de nutsaansluitingen en bovendien rijdt het zware bouwverkeer de nieuwe straten stuk. Dubbel werk, maar vooral ook dubbel overlast voor de bewoners.

Afstemming

Er gebeurt veel in Warande. Er worden woningen gebouwd, er wordt riolering aangelegd en delen van Warande worden definitief ingericht. Dit vergt veel overleg en afstemming tussen gemeente, aannemers en eigenaren. Herhaaldelijk worden planningen aangepast met als gevolg hiervan dat eerder gemaakte keuzes wel eens moeten worden herzien. Voor de zomervakantie is samen met aannemingsmaatschappij De Wilde een planning afgesproken over de definitieve aanleg van rijbanen en voetpaden in de omgeving van de Zilverschoonlaan. Deze planning is gemaakt op basis van de toenmalige kennis van bouwactiviteiten van derden. Ondertussen is er meer bekend en hebben aannemer en gemeente de planning moeten herzien.

Via de nieuwsbrief Warande houden wij u op de hoogte over de verdere voortgang en de ontwikkelingen.