Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Conferentie Passende Opvang viert goede resultaten

Geplaatst: 2-11-2018

Woensdag 31 oktober 2018 vond in het stadhuis van Lelystad de conferentie 'passende opvang' plaats. De afgelopen 3 jaar hebben GO! Kinderopvang, Triade, Vitree en MEE IJsseloevers intensief samengewerkt aan een opvangaanbod voor álle Lelystadse kinderen van 0 tot 13 jaar. Een aanbod op maat voor ieder kind, zo dicht mogelijk bij huis en zo gewoon mogelijk. Dit onder de titel 'Sterk in de Opvang'. Tijdens de conferentie werd het resultaat gevierd en konden ervaringen worden gedeeld. Wethouder Nelly den Os nam het eerste exemplaar van de JGT-folder over Sterk in de Opvang in ontvangst.

Intensieve samenwerking

Passende opvang is gerealiseerd door intensieve samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg. JGT-medewerkers geven tips en handvatten aan de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, zodat ook kinderen met een ondersteuningsbehoefte bij de reguliere opvang een plekje kunnen krijgen of behouden. Ze hoeven niet naar een andere opvang: de gespecialiseerde hulp komt naar ze toe. Zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers krijgen extra ondersteuning. Hier profiteren ook de andere kinderen in de opvang van. Het aanbod vindt plaats in afstemming met ouders.

Wethouder trots op resultaat

Wethouder Nelly den Os sprak haar waardering uit voor het resultaat dat de partijen in het project Passende Opvang hebben bereikt. "Ik vind het een ongelooflijk mooi voorbeeld van samenwerking. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, horen er gewoon bij." Margreet Hellemons, bestuurder van GO! Kinderopvang, stond stil bij de meerwaarde van passende opvang voor de kinderen, maar zeker ook voor de pedagogisch medewerkers binnen GO! Kinderopvang.

Vast onderdeel JGT-aanbod

Evelyn Kamann, directeur van het Jeugd en Gezinsteam Lelystad heeft vertrouwen in de samenwerking die tussen de partijen is ontstaan, waarin ook de ouders betrokken worden. Het Jeugd en Gezinsteam neemt het stokje over van projectleider Simone den Hollander van GO! Kinderopvang. Daarmee is Sterk in de Opvang nu een vast onderdeel is van het JGT-aanbod in Lelystad. De opdracht voor de toekomst is ook duidelijk: Maak passende opvang breed in Lelystad mogelijk en maak het onderdeel van het bestaande Lelystadse aanbod rond het kind. Want één ding is duidelijk, het welbevinden van een kind staat altijd centraal.

Interessante workshops

Tijdens de conferentie werden in workshops verschillende onderwerpen uitgediept: Hoe ga je om met kinderen met opvallend gedrag in de groep? Wat betekent het realiseren van passende opvang voor de opvang- en jeugdzorgorganisatie? Hoe kan de verbinding gelegd worden tussen passend onderwijs en passend opvang?