Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad vraagt jongeren om ideeën voor en door de buurt in te dienen

Geplaatst: 8-3-2018

Op woensdag 7 maart 2018 hebben wethouders Janneke Sparreboom, Elly van Wageningen en John van den Heuvel de aftrap gedaan voor ‘Jongeren Maken de Buurt’. Dit hebben zij gedaan door de lancering van het filmpje van Denise Theunis, een 18-jarige studente. Zij heeft met behulp van de ideeënmakelaar de zelf geschreven musical ‘Op ieder potje past een dekseltje’ bij De Kubus op de planken gebracht. Het filmpje dient ter inspiratie voor jongeren om ook met een idee of initiatief aan de slag te gaan. De gemeenteraad heeft een jongerenbudget beschikbaar gesteld. Dit wordt via Jongeren Maken de Buurt ingezet om de realisatie van initiatieven door jongeren een impuls te geven.

Tussenstand Mensen Maken de Buurt

Mensen Maken de Buurt heeft in het afgelopen anderhalf jaar krachtige ontwikkelingen doorgemaakt. Het project heeft honderden bewonersinitiatieven als resultaat. Initiatieven die breed zijn gedragen door buurtbewoners. Uit een inventarisatie onder 24 willekeurige initiatiefnemers werd onder meer duidelijk dat er meer sociale contacten zijn ontstaan in de Lelystadse buurten en dat die contacten ook een blijvend karakter hebben. Die sociale contacten dragen bij aan de centrale doelstelling van Mensen Maken de Buurt, namelijk het creëren van sociaal sterke buurten. Buurten waar mensen oog hebben voor elkaar en verantwoordelijkheid voelen voor elkaar én voor de directe woon- en leefomgeving.

Enthousiast

Wethouders Janneke Sparreboom, Elly van Wageningen en John van den Heuvel zijn enthousiast over het succes van Mensen Maken de Buurt. “Er zijn al veel verschillende initiatieven in Lelystad ontstaan, zowel op fysiek als sociaal vlak. Wij hebben de lancering van het filmpje van Denise aangegrepen om aandacht te vragen voor initiatieven van jongeren. Het initiatief van Denise is zo’n mooi voorbeeld van een jonge Lelystedeling die een goed idee weet te verwezenlijken.” Bekijk hier het filmpje van Denise.

Aandacht voor initiatieven van jongeren

Uit het overzicht van gerealiseerde projecten blijkt, dat relatief weinig jongeren gebruik maken van de mogelijkheden die Mensen Maken de Buurt biedt. Met Jongeren Maken de Buurt wil de gemeente jongeren stimuleren om ook ideeën en initiatieven in te dienen. Het gaat om initiatieven van jongeren die zij ook zelf uitvoeren: voor jongeren, door jongeren. Vanuit Jongeren Maken de Buurt kan met een eenmalige bijdrage de realisatie van een idee een extra zetje krijgen. Goede ideeën, klein of groot, kunnen gemaild worden naar mensenmakendebuurt@lelystad.nl of telefonisch gemeld bij de ideeënmakelaar of bewonersconsulent via nummer 14-0320. Ook kan het idee ingediend worden op de website van mensen maken de buurt.