Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bewoners reageren verdeeld op overlast speeltoestel Dotterbloemhof

Geplaatst: 28-3-2018

Bewoners Warande, in de omgeving van de Dotterbloemhof, reageren verdeeld op de vraag naar de ervaren overlast van het daar geplaatste speeltoestel. Vanwege meerdere ontvangen klachten is recent een vragenlijst onder bewoners uitgezet met de bedoeling te inventariseren of en hoeveel overlast er ervaren wordt van het speeltoestel / de speelplek. In totaal zijn 43 reacties binnengekomen.

Voetballen op trapveldjes

De meeste overlast wordt ervaren van het gebruik van de speelplek als gelegenheid om te voetballen, terwijl het daar niet voor bedoeld is. Elders in de wijk zijn daarvoor trapveldjes aangelegd. In het tussen nu en circa anderhalf jaar aan te leggen Olmenpark zal ook nog een voetbalveldje worden opgenomen. Slechts enkele mensen hebben opmerkingen gemaakt over het gebruik van het speeltoestel zelf.

Opmerkingen en suggesties

Opmerkingen en suggesties die door bewoners op het enquêteformulier zijn geplaatst zijn onder andere:

  • ‘er zouden meer omheinde speelvelden mogen komen: voetbalkooi, basketbalkooi, etc.’;
  • ‘ouders zouden meer toezicht op hun kinderen moeten houden; plaats een bankje bij het toestel’;
  • ‘laat de wijk zich ontwikkelen; daar horen spelende kinderen bij!’;
  • ‘speeltoestel staat te dicht op de woningen; verplaats het toestel naar een ruimer terrein’;
  • ‘ouders aanspreken, kinderen aanspreken; activiteiten organiseren op en rond de speelplek’.

De gemeente gaat zich beraden op de ontvangen reacties. Een besluit of en zo ja wat er moet gebeuren, wordt later genomen.

Eerdere berichtgeving